Besoek sacoronavirus.co.za vir meer inligting oor Covid-19.

Loading...
Die Sinode van Wes-Kaapland is een van die tien sinodes van die NG Kerk.NGKerkLogoNuut

Die Sinode van Wes-Kaapland bestaan uit 226 gemeentes, wat strek van sover as Springbok en Beaufort-Wes in die Wes-Kaap en Plettenbergbaai in die Suid-Kaap.  Daar is 186 084 belydende lidmate, wat bedien word deur 303 leraars.

Plaaslik word die gemeentes geografies georganiseer in 25 ringe, naamlik Beaufort, Bellville, Brackenfell, Caledon, Clanwilliam, Durbanville, George, Kaap die Goeie Hoop, Knysna, Kuilsrivier, Mosselbaai, Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh, Tygerberg, Vredenburg, Worcester en Wynberg.

Die administrasie van hierdie sinode vind plaas vanuit die NG Sinodale Sentrum in Bellville. Ander kantore is geleë in die Communitas-netwerk op Stellenbosch.

Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk.
Die Algemene Sinode het in 1962 tot stand gekom. Die AS-kantoor is in Pretoria, met ander administratiewe komponente in Wellington.

Skakels na die webwerwe van die ander NG Kerk sinodes en hul nuusbriewe is hier:

 

 

Stel jy belang om nuus van sinodale, rings- of gemeentelike aard te adverteer in enige van die bogenoemde nuusbriewe? Kontak gerus vir Kerk e-Nuus (‘n gratis advertensiediens van die NG Kerk) vir meer inligting.

Kontakinligting van predikante

Die sinodale personeel mag nie persoonlike inligting van predikante verskaf nie. Dit sluit kontaklyste van predikante en/of kerkkantore in.

Navrae oor kontakinligting van gemeentes se kerkkantore kan gedurende kantoorure gerig word aan Christine Lombard – medies@kaapkerk.co.za of 021 957 7106.

Status van predikante

Die Algemene Bevoegdheidsraad is die “amptelike” kontak vir die bevoegdheid (“Status”) van predikante.  Hier kan vasgestel word in watter gemeente ’n predikant is en of hy/sy in ’n voltydse pos is of dalk ’n Predikant in Sinodale Diens is.

Kontak Annari du Plessis, Bevoegdheidsregister, Algemene Sinode van die NG Kerk

Posbus 13528, Hatfield 0028
Tel: 012 342 0092
E-pos: bevoegdheid@ngkerk.org.za

Predikantebegeleiding

Die administratiewe beampte van die Taakspan vir Predikantebegeleiding is Adrienne Bester. Navrae oor spesifieke sake rakende predikante kan gerig word aan haar, of aan die PSD: Predikantebegeleiding, Pierre Goosen.

Taakspan vir Predikantebegeleiding
Adrienne Bester
E-pos: bestera@sun.ac.za

Predikante-databasis

Die Argief het amptelik ’n “predikantedatabasis” (’n lêer vir elke predikant) en is op hoogte van die The Protection of Personal Information (POPI)-wetgewing, wat aandui watter inligting oor predikante bekendgemaak mag word.  Die Argief kan sê wanneer ’n predikant gelegitimeer is, in watter gemeentes hy/sy was en waar hy/sy nou is.

Kontak die NG Kerk in SA: Argief
Hoofbeampte: Liesl Rabie
Tel: 021 882 9923
E-pos: liesl@kaapkerk.co.za

PUBLIKASIES