NG Kerk Persverklaring oor die afsterwe van pres Nelson Mandela 2013-12-05 – Klik hier

DRC Press Release on the death of Pres Nelson Mandela 2013-12-05 – Klik hier

VGKSA Persverklaring oor die afsterwe van pres Nelson Mandela 2013-12-06 – Klik hier

SACC Persverklaring oor die afsterwe van pres Nelson Mandela 2013-12-06 – Klik hier

NG Kerk Persverklaring oor ‘n versoenende gesprek oor Kerkbode se onttrekking by Woordfees 2013-11-28 – Klik hier

NG Kerk AS Moderamen Persverklaring oor Misbruik van wat vir Christene heilig is 2013-11-04 – Klik hier