Sentrum vir Publieke Getuienis: 16 Dae van Aktivisme teen Geweld teen Vroue en Kinders 2014-11-27 – Klik hier

National Church Leaders Consultation Verklaring 2014-10-23 – Klik hier

SACC Verklaring oor Tragedie in Lagos 2014-09-18 – Klik hier

NGK Wes-en-Suid-Kaap Moderamen oor Geweld 2014-08-12 – Klik hier

 Christene & ander minderheidsgroepe, geweldsmisdade teenoor kinders, plaasmoorde & ander vorme van geweld teenoor die landbougemeenskap

World Communion of Reformed Churches (WCRC) pleidooi vir Irak 2014-08-11 – Klik hier

SARK Mediaverklaring oor verwikkelinge in Gaza 2014-08-04 – Klik hier

NG Kerk Algemene Sinode Moderatuur Mediaverklaring oor Transnet-pensioenarisse 2014-07-25 – Klik hier

NG Kerk Algemene Sinode Moderatuur Mediaverklaring oor Israel-Palestynse konflik 2014-07-25 – Klik hier

NG Kerk Algemene Sinode Moderatuur Mediaverklaring oor Plaasmoorde 2014-07-25 – Klik hier

VGKSA Kaapland Moderatuur Mediaverklaring oor die afsterwe van prof Russel Botman 2014-06-30 – Klik hier

NGK Algemene Sinode Mediaverklaring oor die afsterwe van prof Russel Botman 2014-06-28 – Klik hier

VGKSA Algmene Sinode Mediaverklaring oor die afsterwe van prof Russel Botman 2014-06-30 – Klik hier

NGK Wes-en-Suid-Kaapland moderatuur – Lwandle-verskuiwings 2014-06-04 – Klik hier

NGK Wes-en-Suid-Kaapland / VGKSA Kaapland Gesamentlike Persverklaring – Ontvoering van Nigeriese Dogters 2014-05-13 – Klik hier

Conventus van Reformatoriese Kerke – Mediaverklaring oor Bendegeweld 2014-03-04 – Klik hier

Conventus van Reformatoriese Kerke – Mediaverklaring oor die Algemene Verkiesing 2014-03-06 – Klik hier

Gesamentlike kommunikasie van die VGKSA en die NGK oor herenigingsproses 2014-02-20 – Klik hier