Dutch Reformed Church General Synod: Same-Sex Relations 2015-10-09 (Official English Translation) – Klik hier

NG Kerk AS Moderamen: Mediaverklaring re visie 2016 en Selfgeslagbesluite 2015-11-18 – Klik hier

National Church Leaders’ Forum – Statement on student fees crisis – 2015-10-22 – Klik hier

Consultation of Christian Churches supports #feesmustfall campaign – 2015-10-22 – Klik hier

Kerkleiers teen Korrupsie 2015-09-18 – Klik hier

Tussenkerklike Raad – Ope brief aan ANC 2015-06-01 – Klik hier

SACC Press Release on the Nkandla Report 2015-05-29 – Klik hier

World Communion of Reformed Churches – statement on Middle East 2015-05-15 – Klik hier

NG Algemene Sinode Moderatuur – reaksie op ramp in Nepal 2015-04-30 – Klik hier

NG Wes-en-Suid-Kaapland moderatuur oor vandalisering van Andrew Murray standbeeld in Wellington 2015-04-12 – Klik hier

NG Alg Sinode: Mediaverklaring oor Die Stand van die Nasie 2015-02-18 – Klik hier

NG Wes-en-Suid-Kaapland: Mediaverklaring in reaksie op onthoofding van 21 Koptiese Christene 2015-02-17 – Klik hier