Dominees is mense wat geroep is om Christus se kerk en die wêreld te dien en te lei. Hulle lei onder andere die gemeente om ook na mekaar om te sien, en diensbaar in die wêreld te wees. Dominees is gewone mense, maar gemeentebediening het soms unieke uitdagings, vreugdes en verdriet. Baie keer verstaan ons nie die binnewerking van gemeentebediening of dominee-wees nie, en daarom deel ons hierin 5 dinge wat jy oor jou dominee moet weet, wat dalk klein en nietig mag klink, maar die wêreld se verskil vir jou dominee kan maak. Doen moeite om sensitief te wees oor hierdie 5 dinge, en help jou dominee só om met meer vreugde en deernis diensbaar te wees. Mag dit ons help om ons dominees beter te verstaan en te ondersteun in hul bediening.

1. Jou dominee is ook “net ‘n mens”

Hierdie is natuurlik ‘n geval van “stating the obvious”, maar tog moet ons mekaar hieraan herinner. Die verhouding wat ‘n dominee met die Here het, is niks meer of minder as die verhouding wat ‘n ander gelowige met die Here het nie. Dominees is eerstens God se kind, en nie God se dominee nie. Dominees is sondige mense wat net so sondig is soos enige ander mens. Hulle ervaar ook presies dieselfde emosies as alle ander mense. Ja, hulle word kwaad, raak ongeduldig, voel depressief en weet gereeld nie wat die korrekte keuse in ‘n bepaalde situasie is om te maak nie. Wanneer jy saam met jou dominee tyd spandeer, hanteer hul net soos jy jou vriende sou hanteer. Wees jouself en laat hulle toe om veilig te voel om ook hulself te wees.

2. Preke is nie veronderstel om “mooi” te wees nie

Die bedoeling van erediensgangers is pragtig wanneer hulle ‘n dominee na afloop van die erediens komplimenteer deur te sê “dankie vir die mooi preek”, maar preke is nie noodwendig bedoel om “mooi” te wees nie. Wanneer dominees ‘n preek voorberei en uiteindelik lewer, doen hulle dit met die bedoeling dat dit beweging moet bring. Dit moet mense nader aan mekaar beweeg, of die gemeente nader aan dié in nood, of die mense nader aan God help bring. Die grootste vreugde vir ‘n dominee is wanneer hulle kan beleef dat die preek (eintlik die erediens in geheel) ‘n merkbare effek op mense het en dat hulle nie net sit en luister met die verwagting om iets mooi te hoor nie. Indien jy daarom jou dominee wil komplimenteer of jou waardering vir die diens wil uitspreek, doen dit liewer met woorde soos “dankie vir jou gehoorsaamheid met hierdie boodskap” of “dankie dat jy ons vanoggend aangeraak het”. God is die Een wat, deur Sy Gees, die eintlike werk in ‘n erediens doen, maar die dominee speel tog ‘n bepaalde rol daarin.

3. Tyd voor ‘n preek

In lugvaart is daar ‘n konsep wat bekend staan as “sterile flight deck”. In kommersiële lugvaart is dit ‘n prosedurele vereiste dat, tydens kritieke fases van die vlug (gewoonlik onder 10,000ft), slegs aktiwiteite wat nodig is vir die veilige werking van die vliegtuig deur die vlugspan uitgevoer mag word, en alle nie-noodsaaklike aktiwiteite in die kajuit is verbode. In algemene lugvaart word hierdie steriele omgewing ook geïmplementeer tydens die opstyg- en landingfase van die vlug, en ook tydens ‘n noodgeval. Hierdie steriele omgewing/atmosfeer help die loots om te fokus op dit wat absoluut noodsaaklik is.

Vir dominees is die ure in aanloop tot die erediens soms uitmergelend. Dominees moet, wanneer die diens begin, met hul hele menswees op ‘n plek kom waar hulle in afhanklikheid en tog ook met nederige outoriteit kan sê “so spreek die Here”. Tussendeur is daar nog lastighede soos ‘n rekenaar wat skielik ‘n opgradering moet doen, ‘n klankdraad wat raas en ‘n tannie wat uit die liefde van haar hart oor die Clivia’s langs die trappe by die hoofdeur wil praat.

Gun jou dominee ‘n steriele atmosfeer voor die diens. Laat hulle toe om bietjie na binne en na Bo te reflekteer. Dit is ‘n reuse verantwoordelikheid om die Woord vir mense te bring.

4. Afspraak-maak sonder inhoud

Dominees is onder andere geroep om mense te dien, en dit bring vir hulle groot blydskap wanneer lidmate vir hulp of leiding vra, of met hul in gesprek wil tree. Die minder lekker kant vir dominees is dat lidmate baie keer uitreik na hulle met ‘n boodskap of oproep in die lyn van: “Dominee, ek wil so gou as moontlik met jou praat asseblief – laat weet my wanneer ek jou kan kom sien.” Of iets soos: “Dominee, kan ek jou asseblief vanaand kom sien?”.

Dominees hanteer ‘n wye verskeidenheid van bedieningstake. Sommige is pastoraal en ander meer administratief. Sommige “doen jy met jou hart” en ander “doen jy met jou kop”. Tussendeur het dominees ook gesinne, motors wat gewas moet word en persoonlike banksake wat afgehandel moet word. Wanneer ‘n lidmaat dan “die dominee wil kom sien”, plaas dit die dominee in ‘n moeilike posisie omdat hulle nie noodwendig weet waarmee die afspraak verband hou nie. ‘n Dominee sou graag wou weet “gaan ek hiervoor meer my hart as my kop nodig hê?”. Dit help ook geweldig wanneer ‘n dominee kan voorberei vir ‘n afspraak. Help daarom jou dominee deur ‘n kort aanduiding te gee van waaroor die gesprek of afspraak handel. Sê liewer: “Dominee, ek wil jou graag vanaand kom sien oor ‘n vriendin van my wat gister met Demensie gediagnoseer is”. Dit sal jou dominee in staat stel om voor te berei deur byvoorbeeld bietjie te gaan oplees oor Demensie.

5. Inligting gee rigting

Vir ‘n dominee is dit een van die slegste ervarings om gekritiseer te word dat hulle nie iemand in die hospitaal besoek het, toe sy/hy siek was nie. Wat dit sleg maak, is die feit dat die dominee nie noodwendig altyd daarvan bewus was nie. Alhoewel dit die ideaal is dat ‘n gemeente dominee van alle lief en leed bewus is, is dit nie realisties nie. Neem verantwoordelikheid vir jou mede-lidmate en familie en laat weet jou dominee van lief en leed. Dit is nie skinder nie! Dit is waardevolle inligting wat jou dominee bemagtig om vir lidmate om te gee tot die beste van sy/haar vermoë.

Deur hierdie vyf dinge in ag te neem, kan jy jou dominee help om met meer vreugde en deernis diensbaar te wees. Onthou, dominees het ook uitdagings en is net mense wat hul bes doen om die Here te dien en die gemeente te lei. Deur sensitief en ondersteunend te wees, kan jy ‘n positiewe verskil maak in jou dominee se lewe en bediening. Jou liefde en begrip kan hul inspireer en motiveer om voort te gaan met die belangrike werk wat hulle doen, tot eer van God en tot seën van die gemeente.

Opsomming: 5 Dinge wat jy oor jou dominee moet weet

  1. Help jou dominee om veilig genoeg te voel om hulself in jou geselskap te wees.
  2. Komplimenteer jou dominee oor ‘n preek sodat God die eer kry.
  3. Gun jou dominee ‘n “steriele atmosfeer” voor ‘n preek.
  4. Sê vir jou dominee waaroor jy wil praat wanneer jy ‘n afspraak maak.
  5. Lig jou dominee in oor lief en leed van ander.