Aflospredikers

Naam en Van Status Omgewing

Kontak

Dr Johan Johnson Emeritus Noordelike Stadsgebiede, Helderberg-kom 082 853 7182
johanjjohnson@mweb.co.za
Ds Bennie Stroebel Emeritus/Kliniese Sielkundige en Kliniese Pastor Wes- en Suid-Kaap 082 570 0327
bjstroebel@telkomsa.net
 Ds Talitha Conradie  Predikant  Noordelike voorstede.  Aflosdienste, prediking, begrafnisse, huweliksbevestiging en berading 0817258172

conradie.talitha@gmail.com

Dr Hennie Swanepoel  Emeritus/brugleraar/berader en terapeut Afloswerk/preekbeurte in Kaapstad & metropool 082 781 6330
hjswanepoel09@gmail.com
Ds Danie Murray Emeritus Preek/werkswinkels – missionale gerigtheid en roeping, 082 721 3809
murraydg1@gmail.com
Ds Gert Olivier Emeritus Afloswerk Noordelike voorstede 083 242 7461
gertolivier03@gmail.com
Ds Emile Blommaert Emeritus Aflos, prediking en
brugpastoraat, Wes- en Noord-Kaap
081 758 7018
emblom@telkomsa.net
Dr Albertus van der Westhuyzen Emeritus Aflosdienste landswyd en ook Namibië 082 788 4466
b@telkomsa.net
Prop Hansie Cronje Proponent Aflosprediking, Wes-Kaap 083 417 3008
hansiecronje@telkomsa.net
Ds Jakobus Smit Emeritus Namakwaland, Boesmanland, Karoo 072 340 8924
jakcmsmit@gmail.com
Prop Wilco Roberts Proponent Aflosdiens, narratiewe terapie en lewensgids. Kaapstad omgewing. 060 494 5158
wilco.roberts@gmail.com
Ds George Hugo Emeritus Preekbeurte 082 923 3963
georgehugo@zippnorth.co.za
Ds JS de Villiers Emeritus Aflosdiens en brugpastoraat 073 220 3641
jdev.9876@gmail.com
Ds Piet Nel Emeritus Afloswerk: Wes- en Oos-Kaap 083 320 7191
dsNel7@gmail.com
Ds Barend Piek Emeritus Pinkster of aflos op korttermynbasis 072 185 4297
piek.barend@gmail.com
Ds Stephan Lubbe Emeritus Prediking/Aflosdienste/
deeltydse pos
074 603 4972
lubbe.stephan@gmail.com
Dr Henk Gous Emeritus Preekbeurte landswyd 083 267 0108
henkgous@mweb.co.za
 Ds Pieter Oberholzer  Emeritus  Wes-Kaap. Preke en pastorale bediening, veral traumaberading. Ook Pinkster. 082 332 5782
pieterjanob@gmail.com
 Prop Nico Lochner  Proponent  Kaapstad en omgewing  072 460 0552
lochnerhn@gmail.com
 Ds Bennie Verster  Emeritus  Rawsonville & omgewing  082 783 2093/023 349 1075 ds.benverster@gmail.com
 Ds Carlo Ehlert  Predikant  Noordelike & Suidelike voorstede en Helderberg kom  082 331 5360

carloehlert@gmail.com

 Ds Andries van Rooyen  Emiritus/Brugleraar Wes-Kaap: eredienste, begrafnisse, Bybelstudiegeleenthede, huweliksbevestigings, besoekwerk, Pinkster  driesvr@mweb.co.za

083 443 6677

 Prop Sakkie en Jeanette Steyn  Proponent/diensleraars  Woordbediening, pastoraat (veral siekepastoraat vir terminale lidmate) en bediening van bejaardes.    083 638 0059

sakkiein@gmail.com

 Ds Annette Potgieter  Predikant  Preekbeurte en Bybelstudie in die Wellington-omgewing  083 382 6623

annettepotgieter1@gmail.com

 Prop Joubert van der Merwe  Proponent  Prediking/begrafnisse binne 100km radius van Rawsonville. 082 926 7859
jvdm511@gmail.com