Algemene Dokumente

Kix.Kom Kwartaalblad – kwartaal 4 – klik hier (pdf-dokument)

Riglyne vir sosiale mediaklik hier (pdf-dokument)

Nasionale Instituut vir Dowes/Bediening aan Dowes: Ondersteuning en Deuroffers 2019 – Klik hier (pdf-weergawe)

Seisoen van Menswaardigheid: Inligtingstuk Afrikaans (Jan 2015) – Klik hier

Seisoen van Menswaardigheid: Inligtingstuk Engels (Jan 2015) – Klik hier

Seisoen van Menswaardigheid: Inligtingstuk Sesotho (Jan 2015) – Klik hier

Seisoen van Menswaardigheid: Inligtingstuk Xhosa (Jan 2015) – Klik hier

Hoekom nog fokus op MIV en vigs? (Oktober 2015) – Klik hier

Gesamentlike Vigsverklaring (Afrikaans en Engels)  Klik hier

Belydenisgrondslag – Liturgiese Uiteensetting in pdf-formaat (Leon Fouché)

Belydenisgrondslag  PP-aanbieding (Leon Fouché)

Transforming congregational culture – Prof Ian Nell (2014-07) – Klik hier

Dr Ben du Toit en VrydagNuus (2014-08-29) – Klik hier

Blydenuus van Geloof – Wilhelm Jordaan – Klik hier

Biddag vir Ekologie 1 Junie 2014 – PP-aanbieding – Klik hier

Biddag vir Ekologie 1 Junie 2014 – Preekvoorstel – Klik hier

Opmerkings oor spekbome 2014-04-22 – Klik hier

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika – Klik hier

Apostolicum: ‘n Eietydse uitleg van die Apostoliese Geloofsbelydenis  – 2013-09-11 – Klik hier

Aanwysings vir vou van palmkruise – Palmsondag 13 April 2014 – Klik hier

Redes waarom mense die kerk verlaat – 2014-01-14 – Klik hier

Een-stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui – Pieter Bingle 2013-08-30 – Klik hier

Die Bybelgenootskap: Bybelvertalings en Brontekste 2013-07 – Klik hier

ASM Pastorale Brief aan Gemeentes 2013-03-13 – Klik hier

Kerkherenigingsproses – Brief aan lidmate 2012-02-29 – Klik hier

Memorandum – Genl Johan van der Merwe 2012-02-02 – Klik hier

Prof Dirkie Smit oor Teologiese Inhoud van Belhar 2011-10-31 – Klik hier

Prof Elna Mouton Die rol van herinnering, verbeelding en hoop 2011-10-25 – Klik hier

Belydenis van die Algemene Sinode 2011-10 – Klik hier

NG/VG Kaapland Gesamentlike verklaring 2011-08-31 – Klik hier

VGK se reaksie oor NGK in SA en Belhar 2011-05-11 – Klik hier

AS Oorkonde aan emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu 2011-05-04 – Klik hier

Die Belydenis van Belhar en begeleidende brief 2010-11 – Klik hier

Wes-en-Suid-Kaap Sinode 2003 Verbintenis – Klik hier

US Theology Celebratory Service D Smit 2009-11-01 – Klik hier

US Teologie Feesdiens Dirk Smit 2009-11-01 – Klik hier

Gereformeerde belydenis-siening Dirk Smit 2009-11 – Klik hier

Kommunikasie-verslag – 2009-05-14
Die omvattende verslag van die Universiteit van Stellenbosch se Taalsentrum oor kommunikasie in die NG Kerk, is op 14 Mei aan die Algemene Sinode se Taakspan vir Kerklike Media (TKM) voorgelê. Vir die verslag, in pdf-formaat en met ‘n grootte van 3 MB – Klik hier

Jonker Gedenklesing – Dirkie Smit 2008-10-26 – Klik hier

Verbintenis 2007 – Klik hier

ATLAS Die Geesteswêreld en Bevryding – 2007-03 – Klik hier