Danie Mouton

9 Oktober 2019

AS 2019, Dag 4, Tweede oggendsessie

ONDERSKEIDINGSGESPREK:Teologiese diversiteit en teologiese opleiding

Frederick Marais lei ‘n gespreksessie oor diversiteit. Hy wys op die belydenis dat die lewende Christus aanwesig is wanneer gelowiges vergader en leiding gee en deurbrake bring. Ons moet dus verwag dat ons uitkoms sal beleef wanneer ons vasgeval raak.

Hy gesels oor die geskiedenis van die kerk. Ons kom uit die magtige Christendom-era toe die kerk kon voorskryf. Die kerk is ook gevorm as monokulturele volkskerk wat doelbewus diversiteit uit geleder wou weer. Daar was ook ‘n eenheidstrewe in die politieke ideale van die Afrikaner wat tot Republiekwording gelei het. Dis dalk nie toevallig dat die Algemene Sinode en die Republiek in dieselfde jaar tot stand gekom het nie.

Die kulturele kragte was nie spesifiek Christelike kragte nie – ander kragte as net Christus alleen het ons bymekaargemaak. Noudat dit afbreek, is dit moeilik om nuwe werklikhede, soos diversiteit, te omhels. Voorbeelde van hierdie diversiteit is woonbuurte waarvan die samestelling verander, of nuwe taalrealiteite (kinders verstaan nie meer Afrikaans).

Hy verwys na die VUCA-wêreld – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity.

‘n Goeie manier om diversiteit te hanteer, is om te weet mense is mede-skeppers. Dis nie eksperts wat namens ons almal dink, alle betrokkenes is deelnemers en mede-skeppers. Die silo’s waarin kommunikasie lê moet vervang word met feedback loops. Dink aan Maandagoggend toe ons teruvoer kon gee in die sinode.

Ons laat mense ook toe om te eksperimenteer en prototipes te skep.

Hierdie diversiteit maak dat mense bekommerd raak oor teologiese opleiding en wonder hoe dit in die toekoms gaan werk. Die vergadering gesels oor leierskapsuitdagings in ‘n VUCA-wêreld.