Die Apostoliese Geloofsbelydenis, ook bekend as die Twaalf Artikels, is die kerk se oudste geloofsbelydenis. Dit is genoem na die eerste twee oecumeniese konsilieë, wat in Nicaea (325 n.C.) en Konstantinopel (381 n.C.) gehou is.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis stel dus die fundamentele geloofsleer van die Christendom saam en beskryf die geloof in die Drie-eenheid (God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees), die verlossing van die mens deur Jesus Christus, die rol van die Heilige Gees, die kerk en die toekomstige opstanding en oordeel. Dit is een van die belangrikste en mees algemeen gebruikte belydenisse in die Christelike kerk.