Parow Community Church (NG Gemeente Parow-Noord) en Revive Worship Centre nooi rolspelers wat hul tyd en hulpbronne aanwend tot voordeel van hulle gemeenskap na ’n waarderingsdiens op 3 Februarie 2019. Die uitnodiging is hier – reageer asb. voor 15 Desember 2018 na ngkparownoord@telkomsa.net of soggens telefonies by 021 939 2395.