Ons het vroëer vanjaar vir dominees en gemeenteleiers gevra om te registreer as waarnemers tydens die verkiesing. Marinus Theron, voorsitter van die moderamen, was een van vele wat sy hand opgesteek het om deel van dié groep uit te maak. Op Verkiesingsdag is hy ingedeel by ’n intergeloofsgroep onder die voorsittterskap van Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse kerk. Die groepering staan bekend as ECCOC oftewel die Electoral Code of Conduct Commission.

Op Verkiesingsdag was dit die taak van hierdie groep om by die stemlokaal se hoofbeampte aan te meld, uit te vra oor die gang van sake en om enige uitdagings te rapporteer. Logistiek gesproke, was daar heelwat uitdagings op Stemdag wat hulle uitgewys het, soos enigeen wat vir ure in die lang rye gestaan het om hulle kruisies te kon trek, sal kan getuig. Tog, ondanks hierdie uitdagings het daar ‘n merkbare goeie atmosfeer geheers.

Een spesifieke oomblik wat vir Marinus uitgestaan het op hierdie dag was toe hulle ‘n moontlike brandpunt besoek het. In plaas van konflik het die groep ‘n verbasende toneel aangetref: mense van verskeie politieke partye wat saam musiek maak en dans.

Marinus vertel: “Maak musiek waarop iemand anders saam kan dans…”

“Ons het die oggend van die verkiesing reeds om 06:00 by die OVK se Wes-Kaapse sentrum by Century City bymekaargekom. Dit was aangrypend toe die aartsbiskop met ’n seëngebed geopen het en al die werkers van die OVK in gebed opgedra het. Hy het ook gebid vir die verkiesing en dat dit vreedsaam en goed sal verloop. Daarna is ek en twee kollegas in ’n groep ingedeel en ons taak was om verskillende verkiesingspunte te gaan besoek. Ons basiese opdrag was om by die stemlokaal se hoofbeampte aan te meld, uit te vra oor hoe dit daar gaan en te hoor of daar enige uitdagings is wat ons moet rapporteer. Ons het byvoorbeeld talle logistieke uitdagings gesien waaroor ons verslag gedoen het.

Aan die einde het ons met die verskillende partye se agente gepraat om te hoor of hulle tevrede is. Dit was absoluut opvallend dat oral waar ons gekom het, was daar ’n baie goeie atmosfeer. Ja, daar was frustrasies omdat mense partykeer in lang rye moes staan, maar oor die algemeen was dit ’n aangename ervaring.

Ons het die oggend in Khayelitsha begin en net weereens bewus geword van die ongelykheid in ons land as jy net verskillende gemeenskappe besoek – selfs die ongelykheid binne ’n woonbuurt soos Khayelitsha waar mense aan die een kant stem in ’n kleuterskooltjie wat einlik maar ’n groot shack is en hoe, aan die ander kant, mense in ’n gemeenskapsaal glad nie in rye hoef te staan nie, want daar is meer as een ry om te stem. Die middag is ons uitgestuur na ’n potensiële brandpunt – dis ’n plek waar daar moontlik konflik kan wees. Ons is na paar verkiesingspunte in Lwandle in die Strand en soos ons na die volgende punt ry, sien jy die stalletjies van die verskillende politieke partye. Ons het daar parkeer en toe ons in die straat aangestap kom na die stemlokaal toe was daar op die een hoek ’n baie bekende Wes-Kaapse party met hulle blou hemde en op die oorkantse hoek nog ’n bekende party met hulle groen en geel hempies.

Maar wat vir my aangrypend was, was dat die blou party besig was om opgewekte musiek te maak.

Dit was omtrent ’n feestelikheid en die groen en geel party se mense dans in die straat op hierdie musiek. Later die aand het ek teruggedink aan hierdie prentjie – dat iemand kan musiek maak, waarop iemand anders kan dans. En vir my is dit ’n teken van hoop.

Sou ons dit nie kon regkry in ons land om vir mekaar musiek te maak nie? Om vanuit ons diversiteit musiek te maak sodat iemand anders daarop kan dans nie? Om op die ou end dit dalk reg te kry om saam te dans op mekaar se musiek?

Ek dink terug aan daardie aangrypende lied Lord of the Dance. Laurika Rauch het ook ’n opname daarvan gemaak. Dit vertel hoe die Here se koms na die aarde toe, ook ’n dans is. Mag dit so wees dat ons as ’n verskeidenheid van kerke en geloofgemeenskappe op God se musiek sal begin dans, sodat dit in ons land net nog beter kan gaan. Mag ons die voortou hierin neem.

Mag ons musiek maak vir ander, mag ons dit beter maak vir mekaar. En mag ek van die stukkie wêreld waar ek leef ’n genadiger plek as tevore maak.”

LEES OOK: Jou kruisie is getrek, gaan leef nou verder in hoop na die verkiesing!