Gaping tussen ryk en arm

“Hoe kan gemeentes help om die groot gaping tussen ryk en arm kleiner te maak?” was die vraag as opdrag van die ASM aan die PSD: Teologiese Navorsing (Pieter van der Walt). Die doel is om uiteindelik aanbevelings aan die volgende Alg Sinode te maak vir die vorming van ’n beleidsraamwerk vir getuienis oor ekonomiese aangeleenthede.

Ekonome, predikante en gemeentes het reeds aan drie rondtes navorsing deelgeneem, vertel Pieter. Materiaal sal nou ontwikkel word om lidmate toe te rus om op hierdie terrein ’n verskil te maak. Die fokus sal veral op onderwys en VKO wees.

Sien ’n grafiese en bondige opsomming van die proses (met dank en erkenning aan Nico Simpson van Bybel-Media) hier.

Hierdie infografika is ook as pdf-dokument beskikbaar: klik hier.

(Pieter het oor die verloop van hierdie proses verslag gedoen tydens die NG Algemene Sinode Moderamen wat op 11 en 12 September 2017 by eMseni vergader het.)