About Kaapkerk

This author has not yet filled in any details.
So far Kaapkerk has created 2587 blog entries.

NG Heidekoppie: Deeltydse termynbepaalde leraarspos vir een jaar met senior burgers as spesifieke fokus

NG KERK HEIDEKOPPIE – DIE GEMEENTE MET OOP DEURE Gemeenteprofiel: Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure is ‘n voorstedelike gemeente in Proteahoogte, Brackenfell. Daar is 4 700 lidmate op die register waarvan ongeveer 20% aktief inskakel - ‘n redelik eweredige verspreiding van ouderdomsgroepe. Verskillende kleuterskole, skole en twee groot aftree-oorde val binne die gemeentegrense. [...]

Groote Kerk: Gemeentebestuurder/saakgelastigde

   Aansoeke word ingewag vir die pos van gemeentebstuurder/saakgelastigde by die NG Kerk Kaapstad (Groote Kerk). Hierdie is 'n diverse gemeente wat vir meer as 350 jaar geleë is in die hart van Kaapstad. Die gemeente het verskeie bedieningspunte met twee voltydse predikante en een jeugwerker wat ongeveer 500 lidmate bedien. Klik hier om die volledige advertensie [...]

In Memoriam: Ds. GP (Haas) Burger

Ons innige simpatie aan die naasbestaandes van ds GP (Haas) Burger (1926/09/26 tot 2019/05/08). Hy is op 5 Maart 1977 in Decoligny bevestig waar hy tot 1 April 1992 werksaam was. Hy was ook betrokke by Mfesane in Mthatha. Hier volg 'n huldeblyk aan hom deur dr. Maans van Zyl, leraar in Mthatha (1991-1996) en [...]

Huis JJ Watson: Vakatures vir ‘n geregistreerde en ingeskrewe verpleegkundige

Huis JJ Watson, George, het vakatures vir: Geregistreerde Verpleegkundige Ingeskrewe verpleegkundige Aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: Goeie kennis van ouer persone se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en die hantering daarvan, asook Kennis van palitatiewe sorg. Sterk leierseienskappe. Bestuur van verpleegsorgpersoneel in spanverband. Kennis en toepassing van geskeduleerde medikasie en die kontrole daarvan. [...]

Huis JJ Watson: Faktotum / nutsman 5/8-pos (termynkontrak)

HUIS J J WATSON PROGRAM VAN  VAKATURE Faktotum / Nutsman 5/8 Pos (Termynkontrak) Verantwoordelikhede: Algemene instandhouding van die geboue, terrein, toerusting, watervoorsiening en rioolwerke van die tehuis. Vervoer van inwoners en goedere soos nodig. Bodetake soos nodig. Bevordering van beroepsgesondheid en – veiligheid maatreëls van die tehuis.. Ondersteuning van die waardes van Badisa en die [...]

Sinode 2019: Spirale van Hoop – Diaconia se Omgee-uitreik

Nioma Venter van Diaconia werp lig op die werksaamhede van die Diensgroep van Barmhartigheid veral tydens rampgebeure soos brande, droogte en Dag Zero. Sy lees uit Klaagliedere 3:18-124:  "maar in hierdie maalkolk van ellende, ontdek ek weer die liefde en trou van die Here." Kyk na hierdie dokumentêr oor Diaconia se Omgee-uitreike waaraan 40 gemeentes in [...]

“Waar is U?” Lied gesing deur Alwena van der Vyver

Klik op hierdie skakel om die video te sien en lied te luister "Waar is U?"

Spirale van Hoop: bankbesonderhede van rampfonds

Hier is die bankbesonderhede van die sentrale rampfonds:     Diaconia Nedbank Tjekrekening Rekeningnommer  1135900337 Takkode 198765 Verwysing  Naam van individu/gemeente + Spesifiseer die spesifieke projek, bv. Piet Smit + Suid-Kaap brande; of NG Slanghoek + Wupperthal brand)

Vanjaar was dit anders … deur Breda Ludik

Vanjaar was dit anders… Dit was vanjaar anders by die sinode. Aanvanklik was dit moeilik om presies te sê wat anders is, maar algaande het  dit duidelik geword: Daar is ’n deurlopende bewustheid van die teenwoordigheid van God, meer as voorheen. Ons het die afgelope jare baie meer tyd as vantevore afgestaan daaraan om aan [...]

Selfdegeslagverhoudings – Hoop in ‘n doodloopstraat deur Tinus van Zyl

Wat maak ons as ek die Bybel lees en jy die Bybel lees, maar ons kom by verskillende gevolgtrekkings uit? Wat maak ons as ek deur die Gees gelei word en jy deur die Gees gelei word, maar ons word in verskillende rigtings gelei? Hierdie probleem is so oud soos die Bybel. Amper elke blaai [...]