‘n Spesiale uitnodiging na ‘n spesiale geleentheid: Badisa se jaarvergadering (4 September by Vredelust in Bellville) is telkens ‘n unieke aand van inspirasie. Dis die een vergadering wat jy nie moet misloop nie!
Gasspreker: Genl-maj. Jeremy Vearey en spesiale optrede deur Zanne Stapelberg-De Lange!

Alle gemeentes en lidmate word hartlik uitgenooi om die HART van Badisa by hierdie geleentheid te gaan ervaar.

Reageer voor 29 Augustus na info@badisa.org.za of 021 957 7130.