Huis Groeneweide in Darling adverteer tans vir ‘n geregistreerde verpleegster/stafverpleegster. Die geskikte kandidaat moet by SARV geregistreer wees. Lees verdere posvereistes hier. Aansoeke sluit op 31 Mei.