Die Beheerraad van Badisa Hermanus Stanford Gansbaai, ‘n Maatskaplike werkprogram van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland) wag aansoeke in van gemotiveerde persone wat Badisa se waardes (www.badisa.org.za ) onderskryf:

Die aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir:
 Individuele sorg en ondersteuningsdienste aan kinders en gesinne, onder toesig van maatskaplike werker
 Implementering en bedryf van toepaslike gemeenskapsprogramme
 Ondersteuning en aanbied van programme met kinders en gesinne in groepverband
 Skakeling, netwerk en sluit van vennootskappe met gemeenskapsrolspelers op alle vlakke
 Rekordhouding en Verslaggewing
 Administratiewe werk

VEREISTES:• Opgelei en geregistreer by die Raad as Maatskaplike Hulpwerker• Goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe• Goeie kommunikasie-, netwerk- en administratiewe vaardighede• Vermoë om binne spanverband, asook onafhanklik te funksioneer• Kode 08-rybewys• Bereidwilligheid om indiensopleiding te ondergaan soos nodig en van toepassing.

Voordele: Salaris, Dertiende tjek, ruim verlof-, mediese en pensioenvoordele

Diensaanvaarding:  So gou moontlik.

Voorsien volledige CV en stawende dokumentasie teen 29 Junie 2018 aan

Die Voorsitter,
Badisa Hermanus Stanford Gansbaai
E-pos: admin@badisahsg.org.za

Navrae:  Me Santi Oelofsen by 028 312 3909