Geregistreerde Verpleegkundige

Betrekking beskikbaar by

Huis Klippe Drift

Napier WKbadisa-HQ-Colour-logo

BADISA: Tehuis vir Bejaardes

 

Diensvoordele

  • Salaris volgens vaste skale
  • Pensioenfonds
  • Mediese fonds
  • Verlof en siekteverlof

Vereistes

  • Goeie menseverhoudings kan handhaaf
  • Kennis van versorging van bejaardes hê
  • Geregistreer wees by SANC

Aansoek sluit :  30 Junie 2017

Diensaanvaarding : 1 Julie 2017 of so gou moontlik

Skriftelike aansoeke, volledige CV, onlangse getuigskrifte,  bewyse van kwalifikasies aan:

Huis Klippe Drift
Posbus X7
Napier
7270

Telefoon 028 423 3862
E-pos hkdrcoetzer@telkomsa.net