Badisa Knysna is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- Kaapland) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Pligte:

  • Skakelbord
  • Ontvangs van besoekers
  • Voorsiening van administratiewe ondersteuning wat sekretariële funksies insluit soos die neem van notules
  • Basiese finansiële administrasie
  • Liasseerwerk en ander administratiewe pligte

Vereistes:

Die ideale kandidaat moet beskik oor ‘n warm en hartlike persoonlikheid, uitstekende interpersoonlike en kommunikasievaardighede, rekenaarvaardighede, goeie organisasie vaardighede en ‘n selfstandig werker wees. 

Rig ‘n volledige CV voor 23 Maart 16:00 per e-pos aan: loeriehof@gmail.com