BADISA Saron is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes Kaapland) en VGKSA (Kaapland)

               Posvereiste:

  • Diploma of graad in Maatskaplike Werk,
  • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP), bewys van  en ‘’n geldige bestruurderslisensie is ’n vereiste.
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg,
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing
  • Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk
  • Vorige ondervinding by ‘n kinderbeskermingsorganisasie sal voordelig wees

Voorsien asseblief ‘n volledige CV, bewys van registrasie en bestuurslisensie teen: 27 September 2019 aan asmith@badisa.org.za