Badisa Strand is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA Kaapland).

Aansoeke vir vir die pos van  Administratiewe Beampte word ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad verslag doen en verantwoordelik wees vir o.a. ontvangs, telefoon,adminstratiewe take en boekhouding.

Kandidate moet beskik oor goeie kommunikasievaardighede, goed ontwikkelde rekenaarvaardighede en ‘n geldige rybewys.

Ons salaris word  aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ‘n volledige CV  voor 12 Mei 2018  aan:

Mev. A Smith – smith.amanda4@gmail.com

Of per hand: Badisa Strand, Liberty Strand 126.

Indien u teen 31 Mei  2018 nie van ons gehoor het nie, kan u u aansoek as onsuksesvol beskou.