Nioma Venter (PSD: Diaconia) skryf soos volg op haar Facebookblad op 7 November, en deel die plasing van Badisa nadat hulle die toekenning ontvang het vir die mees waardevolle nie-regeringsorganisasie in die Tygerberg omgewing:

Barmhartigheidswerk is nie iets wat aan die groot klok gehang word nie, maar tog is dit ‘n storie wat vertel moet word ter wille van die getuieniswaarde daarvan, veral as die beweegrede daarvan roeping en die bedoeling daarvan die verheerliking van God is.

Badisa is die geregistreerde welsynsorganisasie van die NG Sinode Wes-Kaapland en VG Kerk Kaapland wat professionele maatskaplike dienste lewer. Die organisasie het gisteraand die NGO van die jaar toekenning in die Tygerberg omgewing ontvang.

Christine Quickfall, hoof-uitvoerende beampte van Badisa, ontvang die toekenning en wy dit aan die meer as 3000 werknemers wat binne die Badisa programme werk.

Badisa bestuur 142 programme wat kinder- en gesinsorgdienste (39 kantore), bejaardesorg (46 tehuise, 22 dienssentrums), gestremdesorg (6 programme); kleuterskole, nasorgsentrums en rehabilitasie van middelafhanklikheid (2 sentrums) insluit. Badisa het 3161 personeellede in diens en sowat 2000 vrywilligers. Die afgelope jaar is daar 665 000 persone plus hul gesinne deur dienslewering bereik. Die beheerrade van al hierdie programme bestaan tot 75% uit lidmate en leraars van die NGK en VGK. 

Badisa is maar een van die 12 kerklike maatskaplike diensorganisasies wat direk aan die NGK, VGK en ander kerke gekoppel is en verstaan dikwels missionaliteit net so goed, indien nie beter nie, as die kerk self. Hierdie 12 organisasies vorm ‘n nasionale netwerk en sluit Namibië in, bekend as die KMDR (Kerklike Maatskaplike Diensraad). Die ander lede saam met Badisa as deel van die KMDR is: Tutela (Hoëveld Sinode); NG Welsyn Noordwes (Sinode Wes Transvaal); SKDBM (Noordelike Sinode); CMR Noord (Noordelike Sinode); CMD Kwa-Zulu Natal; ENGO (Sinode Vrystaat); CMR Oos-Kaap; CMR Mpumalanga (Oostelike Sinode); CMR Gauteng-Oos (Oostelike Sinode); EcSOS (Sinode Namibië)

#StrongerTogether kom by ‘n mens op as jy met hierdie statistiek gekonfronteer word. Soli Deo Gloria oorheers jou gemoed as jy dan selfs erkenning kry vir die (dikwels ondankbare) werk. Baie geluk met die besondere prestasie, Badisa!