BADISA IS CHRISTUSGESENTREERDE, WAARDEGEDREWE ORGANISASIE.

Aansoeke word ingewag deur :

Badisa Matzi-Care – VANRHYNSDROP
van
Geregistreerde Maatskaplike Werkers
Met toepaslike Tersiêre Kwalifikasie wat ervaring het van die implementering van die Kinderwet,
Rekenaarvaardigheid , Geldige rybewys en Beskikbaar om na-ure op skiktyd-basis te werk is ‘n vereiste.

 Afrikaans 1ste taal spreker en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ‘n aanbeveling wees.
 As deel van ons diensgelykheidsplan sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet
 Geregistreer wees by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP)

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediesefonds en pensioenskema.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Voorsien volledige CV met 2 referente wat gekontak mag word, voor 31 Mei 2019 aan:
Badisa Matzi-Care
Voortrekkerstraat
Vanrhynsdorp
OF
Epos: alecusa@badisa.org.za