Die Beheerraad van BADISA Villiersdorp wag aansoeke in van entoesiastiese persone wat Badisa se Waardes (www.badisa.org.za) onderskryf.   

Aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir:

 • Individuele sorg en ondersteuningsdienste aan kinders en gesinne, onder toesig van maatskaplike werker
 • Implementering en bedryf van toepaslike gemeenskapsprogramme
 • Ondersteuning en aanbied van programme met kinders en gesinne in groepsverband
 • Skakeling, netwerk en sluit van vennootskappe met gemeenskapsrolspelers op alle vlakke
 • Rekordhouding en Verslaggewing

Vereistes:

 • n Graad of diploma in Maatskaplike Hulpwerk
 • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP) (U kan slegs aansoek doen indien u by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe geregistreer is – heg asb bewys van registrasie vir 2019/2020 aan)
 •  ‘n Geldige bestuurslisensie
 • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe
 • Goeie kommunikasie-, netwerk- en administratiewe vaardighede
 • Vermoë om binne spanverband, asook onafhanklik te  funksioneer

Vergoeding sluit in,  Mededingende  Salaris, Dertiende tjek, Ruim verlofvoordele en Mediese- en Pensioenvoordele

Diensaanvaarding:  So gou moontlik

Voorsien volledige CV en stawende dokumentasie  teen 17 September  2019   aan :

Die Bestuurder Maatskaplikediensprogramme, BADISA Villiersdorp, Posbus 53, Villiersdorp

 

Epos adres :  cmrvd@telkomsa.net

 

Navrae        :  Me Charlotte Nel / Daniëlle van Rooyen   by 028 840 1700