Barnard Steyn is vanaf 1 Mei 2024 deel van die span as Predikant in Sinodale Diens (PSD) by Diaconia, die sinode se diensgroep vir barmhartigheid. Hy het hierdie aanstelling met groot dankbaarheid en opgewondenheid aanvaar en beskou dit as ‘n “voorreg, geleentheid en ‘n seën.”

Barnard het sy lewensreis oor dekades heen noukeurig oorweeg en noemenswaardige mylpale elke tien jaar opgemerk:

  • 1984: Teologiese student aan die Universiteit Vrystaat (7 jaar) & Landelike Stigting gemeenskapsontwikkelaar (3 jaar)
  • 1994: Vredesdirektoraat Oos-Vrystaatse Streeksbestuurder (1 jaar) & Proponent aan die NG Gemeente Grahamstad (1 jaar) & Leraar aan die NG Gemeente Pearston (8 jaar)
  • 2004: Leraar aan die NG Gemeente Joubertina (10 jaar)
  • 2014: Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding aan die NG Kerk Vrystaat (10 jaar)
  • 2024: PSD vir die Diensgroep vir Barmhartigheid aan die NG Kerk Wes-Kaapland

Dienswerk – ‘n brandende passie

Die diakonaat, of dienswerk, was nog altyd ‘n brandende passie vir Barnard. Hy verduidelik: “Tussen ‘n verskeidenheid van belangstellings deur het die diakonaat ‘n immer terugkerende passie gebly.” Sy ma, Isabel, was ‘n maatskaplike werker en sy suster, Rolien, het in haar voetspore gevolg. As universiteitstudent was Barnard ‘n stigterslid van die teologiese vereniging Sola Gratia se Projek Géséd, wat die Hebreeuse term “hesed” (uitgespreek as khesed) verteenwoordig. Hierdie term beskryf God se karakter van genadige reddingsdade, liefde, verbondstrou, goedheid, guns, genade, barmhartigheid, weldadigheid, en goedertierenheid.

Projek Géséd het saam met die NG Kerk in Afrika behuising vir lidmate in Mangaung gebou. Teen die einde van sy studentejare het Barnard ook die portefeulje Gemeenskapsdiens in die studenteraad beklee. Sy eerste beroepsgeleentheid was as gemeenskapsontwikkelaar vir die Landelike Stigting, waar hy die lewenskwaliteit van plaaswerkers en hulle gesinne in Dewetsdorp se distrik bevorder het.

In diens van die Vredesdirektoraat het Barnard saamgewerk met die SERD-program (Socio Economic Reconstruction and Development) om ekonomiese ontwikkelingsprojekte te stimuleer. Sy werk in gemeentebediening het dikwels gefokus op diens, barmhartigheid, naastediens, en diakonaat, en hy het ‘n diep verbintenis aan hierdie roeping ontwikkel.

Daar is tog iets van die bekende sê-ding wat aan Blaise Pascal toegeskryf is, waar: “The heart has its reasons which reason knows nothing of ….

‘n Roeping in diakonaat

Barnard se roeping is dit wat hom geïnspireer het om vir hierdie pos aansoek te doen, al was daar ‘n aanvanklike weerstand en teëstribbel om sy geliefde Vrystaat te verlaat. “Die Vrystaat was goed vir ons gesin en verhoudings lê diep gewortel. Weggaan is geen eenvoudige saak nie. Wanneer iemand na my identiteit vra, wil ek antwoord, ‘n-klein-plattelandse-dorpie-dominee en het daarheen verlang.” Teen die einde van 2023 het hy egter toenemend bewus geword van sy roeping na die diakonaat. “Ek is daarvan oortuig dat elke gelowige ‘n roeping het en dat elkeen van ons vir ons roepings voorberei word.”

Barnard sien uit na hierdie nuwe fase in sy lewensreis en is vol vertroue in God se leiding en voorbereiding. Hy sê: “Met die terugkyk kom ek onder die indruk van God se voorbereiding; met die vorentoekyk sien ek uit na ‘n volgende fase in die lewensreis.”

Ons verwelkom Barnard met ope arms en sien uit na die wonderlike bydrae wat hy tot die Diensgroep Diaconia sal maak.

Foto vlnr: Barnard, Isabella, Estée en Barnard (jnr.)