Gemeentes, skole,  maatskaplike werkers, werkgewers, huwelikspare, jong mense en nog meer- hierdie SETA geakrediteerde program is ‘n uitstekende manier om in julleself te belê! Die terugvoer is oorweldigend positief. Dit verryk lewens. Dit is vars en anders!

Kom verryk jou denke, emosionele intelligensie en algemene optrede!

-VBO punte vir predikante
-CPD punte vir maatskaplike werkers
-CPD punte vir onderwysers en skoolhoofde

BELLVILLE

Wanneer:  25, 27 Februarie en 1 Maart 2019

Waar: NG Kerk Bellville Uitsig

Sluitingsdatum: 18 Februarie 2019

Kontak: -Dr Hennie Swanepoel hjswanepoel09@gmail.  of dr Francois Swart info@drfswart.co.za

Terugvoer na ons vorige programme:

Dr Francois Swart:

“Die ‘Brightstar program’ is ‘n unieke ervaring wat jou lewensvaardighede op ‘n uitnemende manier bekragtig en slyp! Elke fasset van die kursus is verrassend vars en noukeurig deurdink en nagevors. Die opstellers daarvan moet vir  ‘n uitstekende produk, gelukgewens word…As jy die ‘Brightstar program’ deurloop het, sal jy nooit weer dieselfde wees nie…Leraars van gemeentes, leiers van besighede en maatskappye, kan die ‘Brightstar program’ as ‘n kragtige instrument gebruik, om hulle omgewings te transformeer en mense te bemagtig, om hulle volle potensiaal te bereik!

Ek het baie kursusse en programme in my lewe bygewoon. Die ‘Brightstar program’ se uitwerking op my lewe en my roeping, was en sal vir die res van my lewe spesiaal bly.”

Ds Andri Eloff:

“Brightstar is nie net ‘n kursus met oulike inligting nie. Dit is ‘n uitnodiging om vry en uitmuntend te leef in alle verhoudinge. Dankie vir ‘n tydige ingryp in hierdie ou se lewe en verhoudinge.”

 

Hierdie kursusse word ook in Bloemfontein en Pretoria aangebied. Kontak Hennie Swanepoel vir meer besonderhede.

Dr Hennie Swanepoel
hjswanepoel09@gmail.com
0827816330

 

—————————-

B.A, B.A Honns (Psychology), B.D (Theology), M.A, PhD (Sociology Narrative Therapy)