Augustus 2018

Beste Kollega

Baie keer wonder jy of dit die moeite werd is om nog ‘n kursus te gaan bywoon.  Miskien het jy soos ek, baie agter die blad.  Sal nog ʼn kursus nog enige waarde hê?

Ek het vanjaar met vreugde ontdek niemand is te oud om te leer nie.  Daar is weer ʼn vonkel in my oë, selfs al is ek diep in my vyftigs.  Watter kursus kan soveel waarde en betekenis hê?  Dit is natuurlik die Brugpredikant kursus.  Hierdie kursus het my met nuwe oë na my bediening laat kyk.  In die kursus herontdek ons die Drie-Enige God wat ons roep en stuur, ons identiteit as kerk asook ons roeping.  Daar word aandag gegee aan talle praktiese vaardighede wat nodig is om gemeentes te begelei, veral wanneer vakatures ontstaan.  Verder het dit my opgewonde gemaak oor die positiewe rol wat brugpredikante in die kerk kan en moet speel.

Ek wil jou vandag vriendelik en persoonlik uitnooi om hierdie kursus te gaan bywoon.  Moenie uitstel nie.  Raak deel van die oplossing!

Die volgende datums is daar vir die Brug-predikantopleiding: In Stellenbosch is daar opleiding tydens die tweede semester, nl. die eerste module op 4 – 6 September en tweede module op 13 – 15 November 2018.

Kontakpersoon: ds Bossie Muller, whbmuller@telkomsa.net

Inskrywing: Mathilda du Pisanie: mdup@sun.ac.za.

In Pretoria vind die eerste week-opleiding, op 20-23 Augustus plaas en die 2e week op 5 – 8 November 2018.  Kontakpersoon: prof Malan Nel, malannelup@gmail.com

Inskrywing: Hesmari Bosman: hesmarie.bosman@up.ac.za

Mag jy steeds ʼn kosbare instrument van die Here in sy kerk wees.

Vriendelike groete

Jurie Blom

NG Gemeente Bethal

072 230 4671