Dit is met groot dankbaarheid dat Bybel-Media, in samewerking met Cordis Trust, die pryswenners in drie verskillende kategorieë kan bekendmaak.Bybel-MediaNUUT

(Cordis Trust maak dit vir Bybel-Media moontlik om pryswenners aan te wys in drie kategorieë – soos hieronder volledig uit een gesit is. Drie onafhanklike beoordelaars wys die wenners in die eerste twee kategorieë aan.)

  1. Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike, Afrikaanse Christelike familie- en/of gesinspublikasie …

2017-wenner:       Ontvang wat vir jou gegee isOntvangWatGegeeIsDoopboekNew1

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Skrywers: Coenie Burger en Andries Cilliers

Uitgewer:  Bybel-Media

 

  1. Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike, Afrikaanse Christelike jeug- en/of kinderpublikasies …

2017-wenner:      Kleuterpret (Akkerpret) … Aanbiedersgids

Skrywer: Liana LourensKleuterpretAanbiedersgids

Uitgewer:  Bybel-Media

 

  1. Bybel-Media-Cordis Trust-pryse vir bydrae tot spesiale projek(te) met ‘n Bybel-Media verbintenis… met deerniswerk, woordkuns en geestelike groei as vernaamste kriteria.

2017-wenners: Ds Koos Kriel – medewerker by Nehemia Bybelinstituut.

én  Elise Bosch – medewerker by LiG, en ander …

 

Die pryswenners ontvang elk ‘n oorkonde en geldprys by ‘n latere geleentheid – wat binnekort bevestig sal word.

Onder van links na regs is Liana Lourens, Elise Bosch, Koos Kriel, Coenie Burger en Andries Cilliers.

Cordis almal