Lees die Gesamentlike Vigsverklaring hier en klik vir inskrywingsvorm vir Kerke Kanale van Hoop.