Kuierkans 30 Junie

  Klik op die datum om meer uit te vind van elke geleentheid: Huis Mostertshoek, Wolseley: MTB 12 Augustus

NG Kerk – Struwig Eko-reservaat: Natuurbewaringsprojek vir September 2017

Ds Jurgens de Jager van NG Gemeente Witrivier skryf die volgende: Ons het vir die hoërskoolkinders van ons land ‘n lekker ekologiese ervarings-geleentheid geskep vir die vakansie in September.  Hierdie is ‘n poging om Struwig meer bekend te stel en ook om aan jongmense die geleentheid te gee om meer bewus te word van die [...]

Huis Mostertshoek, Wolseley: MTB

Huis Mostershoek se grootste fondsinsameling vind plaas op 12 Augustus 2017.  

HoutbaaiGemeente: Jesus vir Ander deur Ons

Op 11 Junie het JAO (Jesus vir Ander deur Ons) van HoutbaaiGemeente hulle jaarlikse groot Geloofsofferfees gehou. Lidmate kon hulle beloftes hernu om met God se genade die sendingaksie finansieel en in gebed te ondersteun. Hierdie aksie van die gemeente stel hulle in staat om sendelinge en uitreike in Houtbaai en die wêreld oor te [...]

Predikante: help met preekbeurte in die Suid-Kaapse brandgeteisterde gemeentes

Ons predikante kollegas in die Suid-Kaapse brandgeteisterde gebiede (Knysna, Karatara/Sedgefield en Plettenbergbaai) se aandag word tans redelik in beslag geneem deur noodbestuur en die uitdagende logistiek van hulpverlening. Hier is 'n kans vir ons predikante om prakties te help: stel jouself beskikbaar om 'n preekbeurt of twee daar waar te neem. Kontak die kollegas in [...]

Suid-Kaapse brande: Sinode Goudland se medelye en voorbidding

9 Junie 2017 Die Moderatuur van Wes-Kaap Sinode I/s  Ramptoestande in Wes- en Suid-Kaap Ons wil graag as Sinode ons medelye betuig met almal in die Suid- en Wes-Kaap wat in ‘n tyd van nood regtig swaarkry. Ons besef dat die droogte groot eise stel aan ons lidmate in die gebiede. Na die droogte het [...]

Badisa: Huis Uitsig – Vakature vir Maatskaplike Werker

MAATSKAPLIKE WERKER 08:00 – 13:00 /  Maandag tot Vrydag Huis Uitsig, Tehuis vir Bejaardes M E Rothmanstraat, Parow-Noord Toepaslike opleiding Geregistreer by SACSSP Kliënteskakeling Interpersoonlike vaardighede Fondswerwing Inskakeling by aktiwiteitsprogram Diensvoordele: Salaris volgens Badisa-skale bereken vir halfdag Ruim verlof- en pensioenvoordele Sluitingsdatum vir aansoeke: Maandag 10 Julie 2017 CV’s aan: Personeelbeampte E-pos: uitsig3@mweb.co.za Faks: 021 939 [...]

The Confession of Belhar and accompanying letter

The English translation of The Confession of Belhar, with the accompanying letter, is available here. This version is the official one, as provided by prof Dirkie Smit. June 2017

Suid-Kaapse brande: Taakspan aan die werk

Nioma Venter (Predikant in Sinodale Diens: Diaconia) skryf: "Die hele week draai die woorde 'beauty for ashes' deur my kop, totdat ek dit gaan soek en in Jesaja 61:3 kry. 'To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise [...]

Suid-Kaapse brande: Bederfboksies

Ondersteun gerus Zanke Nell ('n graad 7-leerder van die Laerskool Welgemoed) se wonderlike projek! Lees hier meer (met dank aan Netwerk24) en ondersteun die projek gerus as jy in die Skiereiland-omgewing is.