Wes-Kaapse Sinode hou streeksbyeenkomste

Die Sinode van Wes-Kaapland het in April en Mei vanjaar ses streeksbyeenkomste gehou. 'n Sinodale span bestaande uit verteenwoordigers van die moderatuur en predikante in sinodale diens het besoek afgelê in Caledon, Wellington, Vanrhynsdorp, Beaufort-Wes, George en Bellville. Nioma Venter, ondervoorsitter van die moderamen, het 'n leiersoorsig gelewer. Klik hier vir die PowerPoint aanbieding: Streeksbyeenkomste [...]

VAKATURES: 1 Julie 2020

Deeltydse rekenkundige beampte: Predikante Pensioenfonds - Bellville Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) het 'n vakante posisie beskikbaar vir 'n deeltydse rekenkundige beampte by die Predikante Pensioenfonds in die sinodale kantoor in Bellville. Toepaslike tersiêre kwalifikasies, bewese rekenaarvaardighede, insluitend kennis en ervaring van die Sage Evolution boekhouprogram sal ‘n aanbeveling wees. Aansoeke sluit [...]

KERK GEE MILJOENE VIR HULPVERLENING

Diaconia, die eenheidsbediening van die NG Kerk Wes-Kaapland en die VGK Streeksinode Kaapland, het reeds skenkings van meer as R2,2-miljoen aan gemeenskappe gemaak sedert die begin van die COVID-19-pandemie. Teen einde Mei is daar reeds donasies aan onder meer 161 VGK en NG-gemeentes regoor die provinsie gedoen om hoofsaaklik voedselsekuriteit in die mees kwesbare gemeenskappe [...]

Protokol en riglyne vir aanlynvergaderings

Gedurende grendeltyd gaan die lewe en selfs vergaderings voort. Ons word daagliks uitgedaag om ander effektiewe maniere te vind om tydens die inperking te kommunikeer; meestal digitaal en virtueel. Die Sinodale Taakspan vir Kommunikasie het 'n protokol saamgestel vir aanlynvergaderings, wat dalk van hulp kan wees. Klik hier om dit af te laai.  Daar is [...]

‘n Gids vir netwerkvorming

Die Algemene Sinodale Taakspan vir Missionale Diakonaat en die KMDR (Kerklike Maatskaplike Diensraad) het ’n gids saamgestel wat die vestiging van netwerke aanmoedig. Die gids gee ’n eenvoudige riglyn met praktiese wenke wat gemeentes en gemeenskappe kan help. Klik hier om die gids af te laai.

Diaconia loods strategie vir rampondersteuning

Diaconia, die gesamentlike barmhartigheidsbediening van die NG Sinode van Wes-Kaapland en die Verenigende Gereformeerde Kerk Streeksinode Kaapland, stel vandag hulle rampondersteuningstragie bekend om voedselsekuriteit en humanitêre hulp in die provinsie te verbeter. Dit kom ten spyte van die feit dat etlike gemeentes regoor die streek alreeds sedert die aanvang van die inperking, aktief by hulpverlening [...]

Anonieme donasie gaan duisende weerlose kinders help

Sean Esterhuizen van Diaconia skryf die volgende na aanleiding van 'n anonieme donasie. “Kry so vinnig en prakties moontlik kos by weerlose kinders terwyl die land deur die korona-pandemie lamgelê word,” was die pleidooi van ‘n anonieme donateur van R1 miljoen aan Little Seeds, die gesamentlike vroeëkindontwikkelingsprogram van Badisa en Diaconia. Hierdie oproep tot aksie [...]

CLF se Pinksterreeks nou beskikbaar

Die Christelike Lektuurfonds berig dat die Pinksterreeks vir 2020 voorberei is te midde van die ontstellende gebeure rondom die Korona-virus. Ons is almal skielik in groot onsekerheid gedompel; al waarvan ons skynbaar seker kan wees is dat ons wêreld dramaties aan die verander is – en dalk ook permanent so! Wat dit alles vir ons [...]

Pastorale brief van die moderatuur na aanleiding van koranavirus en noodtoestand in SA

In 'n pastorale brief aan gemeentes deel die moderatuur van die Sinode van Wes-Kaapland  riglyne rakende die koronavirus met gemeentes.  Lees die brief hier.

Vakature vir fasiliteitebeampte by Welgemoed Gemeente

Welgemoed Gemeente het 'n vakante posisie vir 'n fasiliteitebeampte om onder meer die operasionele bestuur, administrasie en beheer van fasiliteite (geboue en infrastruktuur), bates, toerusting, voorraad en terrein te hanteer.  Kry posbeskrywing en aansoekbesonderhede hier.  Sluitingsdatum vir aansoeke is 7 Februarie.