NG Gemeente Brackenfell-Proteahoogte: vakature – fasiliteitsbestuurder

  NG Gemeente Proteahoogte het 'n vakature vir 'n fasiliteitsbestuurder wat van 08:30 tot 12:30 werk. Aansoeke sluit op 5 Oktober 2018. Meer oor die funksies en vereistes is hier (pdf-formaat).

Pastorale berading: Impak van boelie op kinders (3 November 2018)

DIE IMPAK VAN BOELIE OP KINDERS EN JONGMENSE PRAKTIESE EN PASTORALE RIGLYNE PASTORALE BERADINGSKURSUS - SATERDAG 3 NOV 2018 POTCHEFSTROOM Prof Wentzel Coetzer  Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif [...]

Gebed vir die week – John Baillie

Here God, mag die herinneringe aan die lewe van u Seun wat op die stofpaaie van hierdie aarde geloop en tussen ons gewone mense gelewe het, vandag in die alledaagse take en eise van die lewe vir my tot inspirasie wees. Laat my onthou hoe Hy gedien het, eerder as om op bediening aanspraak te [...]

Kerke dui die norm aan, sê pryswenner – Neels Jackson (Die Burger, 31 Mei 2013)

Vrydag 31 Mei 2013 Neels Jackson, spesialis-godsdiensverslaggewer van Media24 se koerante, is Woensdagaand op Wellington vereer met die Spesiale Andrew Murray-prys vir sy beriggewing van langer as 20 jaar oor kerklike en godsdienstige sake. Malani Venter het ’n paar vrae aan dié “openbare teoloog” gevra. Wat is volgens jou die belangrikste bydraes wat die kerk [...]

Ring van Namakwaland: 50ste vergadering in Port Nolloth (16 en 17 September 2018)

Ringslede spreek die seën oor Nioma Venter uit. Tydens die vyftigste vergadering van die Ring van Namakwaland in Port Nolloth, het ons erns gemaak met die kerk se roeping in Namakwaland. Ons het tydens die ringsitting nagedink oor die vraag wie en wat ons as gelowiges is en hoe dit sigbaar moet word [...]

Internasionale Barth konferensie – “Embracing things past and things to come”

ʼn Internasionale Barth konferensie, gesamentlik aangebied deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch (US), Die Skool vir Geesteswetenskappe, UNISA en die Sentrum vir Barth Studies, Princeton Teologiese Seminarium, vind plaas vanaf 21-25 Oktober 2018 by die Fakulteit Teologie, US. Kyk gerus na die webwerf vir meer volledige inligting oor die konferensie.   Sprekers wat reeds hulle deelname [...]

Eerste tree vir stigting van Centre for the Interpretation of Authoratative Scriptures

Die eerste werkswinkel van die beoogde Centre for the Interpretation of Authoritative Scriptures (CIAS) het plaasgevind vanaf 13-14 September 2018 by die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS). Dié sentrum, wat in die volgende drie jaar tot stand sal kom, sal hoofsaaklik fokus op akademiese navorsing rakende die aard en interpretasie van Christelike, Islamitiese en [...]

Badisa: Vakature – sekretaresse (Bellville)

Sekretaresse Badisa (Bellville) Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland], beskik tans oor ’n vakature by die Bestuursprogram. Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir sekretariële ondersteuning en koördinering van aktiwiteite vir die Direkteur: Finansies & Administrasie en die Koördineerders: Bejaardesorg. Verantwoordelikhede: • Sekretariële ondersteuning aan die afdelings • inligtingsbestuur • [...]

Om te doen wat jy kán, en dit so goed jy kan – Jan Lubbe

Volksblad: Woord & Perspektief 69 Op Lentedag twee weke gelede, plaas ‘n vriend ‘n foto op Facebook met die woorde daarby: “My Clivias doen wat Clivias doen...”  Oor die lentevreugde wat dit hom bring, soos in baie tuine tans.  In die kleure van die somerson: kenmerkend oranje, ‘n warm geel, roomwit.    Eg Suid-Afrikaans, inheems, [...]

KiX-kinderbediening: vars hulpmiddels

As jy die kinderkonferensie misgeloop het, kan jy nog van die hulpmiddels by die Jeugkantoor koop. Die besempop-pakket bevat alles wat jy nodig het om twee besempoppe te maak, asook ‘n handleiding met ontmoetings daarby. Die sandboks pakket bevat alles wat jy benodig ‘n sandboks met figuurtjies te maak wat jy kan gebruik om ‘n [...]