NG Moedergemeente George: Etensuurkonserte

  Ons  nooi u uit na die volgende reeks gratis  Etensuurkonserte in Moedergemeente.  Ons vra donasies by die deur.  Koffie en iets daarmee saam sal te koop wees. Kontak Gerrit Jordaan 072 760 3446. Herfsseisoen Maart/April 13:10-13:50 07.03        Schubertiade  (Liedere van Schubert) 14.03     Outeniqua Hoër – Ensembles  (Musiekdepartement van Outeniqua Hoërskool, Instrumentale-, Vokale- en [...]

NG Gemeente Stellenbosch-Wes: Paassangdiens 25 Maart 2018

NG Kerk Algemene Sinode Moderamen: Verklaring oor gelowiges se roeping in SA

  Verklaring van die moderamen van die NG Kerk oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika Maart 2018 Suid-Afrikaners is oor die afgelope jare blootgestel aan talle berigte van korrupsie, magsmisbruik en swak bestuur deur die regering, staatsdiens semi-staatsinstellings en privaat sektor. Uitsprake van die Openbare Beskermer en die howe het telkens bevestig dat die kommer [...]

Buy a Bed – The Haven se praktiese antwoord om haweloses te help

Wat doen Bellville om die desperate mense op ons voorstoepe te help? Missionaal kerkwees beteken dat ons in ons gemeenskap betrokke moet raak.  Getuienisaksie was onlangs hier in ons omgewing op ‘n vergadering van die VRCID (Voortrekker Road Corridor Improvement District: http://vrcid.co.za/) waar  daar o.a. kennis gemaak is met George Narkedien, die bestuurder van Bellville [...]

Diaconia: Dankie aan Graan SA vir die water

Nioma Venter (Sinode van Wes-Kaapland), Sedric Heare (VGK Delft), Lene November (VGK Delft) en Willie Badenhorst (NG Gemeente Bellville-Wes) As deel van ’n groter strategie rondom rampe en krisisse (wat tans waterskaarste is) vat Diaconia hande met organisasies soos LoveThyNeighbour en Graan SA om meer as bloot eenrigting-barmhartigheid te verskaf. Die strategie bly [...]

#imagine 2018 – Ondersteuning en FAQ

#imagine 2018 se span deel 'n paar belangrike stukkies inligting met almal wat deel van die naweek sal wees, sowel as enigeen wat nog wonder of en waar hulle dalk iets kan doen om te help. Daar is beslis nog baie geleenthede vir jou of jou gemeente of besigheid om betrokke te raak. Die algemene [...]

Evngelische Kirche in Deutschland (EKD) besoek Fakulteit Teologie

'n Afvaardiging van die Raad van die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) het op 9 Maart 2018 die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch (US) besoek vir samesprekings oor nouer samewerking tussen die Evangeliese Lutherse Kerk, vennootskapskerke in Duitsland en die fakulteit. Die besoek was onder leiding van Biskop Heinrich Bedford-Strohm, voorsitter van die EKD Raad en [...]

Badisa vakature by Huis Aristea, Durbanville: ontvangsdame / telefoniste

Huis Aristea in Durbanville is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes- en Suid-Kaap] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.   Pligte: Skakelbord Ontvangs van besoekers Voorsiening van administratiewe ondersteuning wat sekretariële funksies insluit soos die neem van notules Basiese finansiële [...]

NG Toringkerk: Lydenstyd Sangdiens

Toringkerk (hoek van Hoof- en Van der Lingenstraat) in die Paarl het op Sondag 25 Maart om 09:30 ‘n uitvoering van “The Crucifixion” van John Stainer deur die Tygerberg Stadskloor o.l.v. Linda Claassen, met Willem Bester en Barend van der Westhuizxen as die soliste. Mario Nell behartig die orrelbegeleiding. Toegang is gratis, hoewel daar ‘n [...]

#imagine in Riviersonderend – ‘n getuienis!

Vir Riviersonderend se jeug het #imagine ’n verskil gemaak wat hulle skaars kan verduidelik. Voorheen het Riviersonderend se kerkraad 10 tieners uit die gemeenskap geborg na #imagine. Dié 10 tieners het o.l.v. Stephan Naudé n weeklikse #imagine koffiekroeg begin, wat intussen gegroei het na 40! Onlangs het die Xhosa tieners uit ’n nabygeleë skool ook [...]