Innovation for the Blind – Ingeskrewe verpleegkundige

Innovation for the Blind – Finansiële bestuurderspos

Innovation for the Blind – Operasionele bestuurderspos

Innovation for the Blind is ‘n NPO wat ‘n verskeidenheid van dienste bied aan persone met visuele gestremdhede, en is geleë in die pragtige bergomringende Worcester. Hier is 'n advertensie vir 'n operasionele bestuurder: klik hier.

Badisa Koue Bokkeveld – 8/8 maatskaplike werker

VGK Somerset-Wes: vakature – tentmaker leraarspos

VGK Somerset-Wes: vakature – tentmaker leraarspos Hiermee nooi die kerkraad van VGK Somerset-Wes gelegitimeerde leraars  en proponente wat belangstel in ‘n tentmaker-leraarspos uit om u belangstelling in sodanige pos aan ons bekend te maak met die oog daarop om ‘n nominasie-lys te help saamstel en ‘n beroep uit bring vir ‘n herder en leraar vir [...]

Huis Martina: Basaar 30 Maart

Allan A Boesak: Vierde Openbare Lesing met dr. Mathews Posa

Klik hier om die volledige uitnodiging af te laai.

Skrif-retraite by AMSS 28 April tot 1 Mei

Kom saam, kom lewe met… ʼn Uitnodiging om saam met Jesus te kom deelneem aan die verandering van ons wêreld Leraars en lidmate word uitgenooi na hierdie Skrif-retraite na aanleiding van Lukas se verhaal oor Jesus se lewe met die uitdagings van sy tyd. Oor die paar dae sal jy geleentheid kry om diep in [...]

NG Die Strand: Basaar 30 Maart

Liana Lourens laat weet oor hulle basaar op 30 Maart: Die Moedergemeente in die Strand se Basaar, is die ideale lekkerte om die skoolvakansie mee af te sluit. Met ‘n tema soos “Wenners in Christus”, met die Rugby Wêreldbeker as inspirasie, beloof dit om ‘n onmisbare makietie te wees.  Die afskopfluitjie blaas om 9h00 op [...]

Nuusbrief uit Kokstad (Maart 2019)

11 Maart 2019 Liewe Vriende, Ons het hierdie jaar anders begin as vorige jare. Na baie jare is ek nie meer die enigste leraar in ons ring nie. Die Here het, deur Sy Groot Genade, drie nuwe dominee`s na ons ring gestuur.  Skielik is daar weer nuwe lewe en hoop in ons ring. En gee [...]