Huis Andrew Murray: Bemarkingsassistent

Hierdie kinder- en jeugsorgsentrum op Wellington beskik oor 'n pos vir 'n bemarkingsassistent. 'n Tersiêre bemarkingskwalifikasie en 'n geldige bestuurslisensie word vereis. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 November - klik hier vir die volledige posbeskrywing in PDF-formaat.  

Badisa Swellendam: Maatskaplike werker (8/8)

Aansoeke sluit 22 November 2019. Klik hier om die volledige advertensie in PDF-formaat af te laai.

Badisa Tygerberg: Maatskaplike werkers Nov. 2019

Book launch: Bonding in Worship 11 November 2019

Beaufort-Wes: Maatskaplike werker (8/8-pos)

Badisa is 'n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland) Die Beheerraad van Badisa Maatskaplike Dienste,  BEAUFORT-WES wag  aansoeke in vir 'n: 8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER ______________________________________________________________________________________ POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER: Kandidate wat Badisa  se waardes onderskyf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen: Graad of Diploma in [...]

Sentrum vir Publieke Getuienis: Administratiewe koördineerder (5/8-pos)

Aansoeke word vir bogenoemde pos in die sinodale kantoor in Bellville ingewag. Die geskikte kandidaat moet oor die volgende vaardighede beskik: Goeie interpersoonlike en telefoonvaardighede Vermoë om dagboeke na behore te bestuur en integreer Rekenaarvaardigheid: MS Office (Word/Excel/Powerpoint) Bewese taal- en skryfvaardighede, beide in Afrikaans en Engels Die reël van vergaderings, konferensies en dialoogsessies, insluitend [...]

Sentrum vir Publieke Getuienis: Kontrakpos vir navorsings- en sosiale mediabeampte

Aansoeke word vir bogenoemde pos in die sinodale kantoor in Bellville ingewag. Die geskikte kandidaat moet oor die volgende vaardighede beskik: Rekenaarvaardigheid: MS Office (Word/Excel/Powerpoint) Bewese taal- en skryfvaardighede, beide in Afrikaans en Engels 'n Aanvoeling en passie vir navorsing rakende publieke kwessies (armoede, ongelykheid, behuising, ekologie, sosiale kohesie, onderwys, gesondheid, ens.) 'n Aanvoeling en [...]

La Rochelle: Vrouebediening afsluitingsfunksie 11 November 2019

Merweville Dankfees 2020!

Liewe Dankfeesvriende, Die jaar het ons totaal ingehaal en ons is reeds by die einde van Oktober. Oor minder as twee maande is dit Kersfees wanneer ons die GROOTSTE FEES van alle tye herdenk en hulde bring aan die Een wat gebore is om vir ons sondes te sterf. Jaar na jaar herhaal hierdie Wonder [...]

Proteahoogte: Kersmark 3-7 Desember 2019