Sinode 2019: Notules

Klik op die datum om elke dag se goedgekeurde notule in PDF-formaat af te laai. Maandag 13 Mei 2019 Dinsdag 14 Mei 2019 Woensdag 15 Mei 2019 Donderdag 16 Mei 2019 Vrydag 17 Mei 2019

Die Andrew Murray Sentrum – ’n plek om God te ontmoet deur Breda Ludik

Eugene Peterson sê in een van sy boeke dat ’n dominee nie op ’n Sondag tweedehands oor God moet praat nie. Natuurlik moet jy goeie inhoud in jou preek hê, maar dit mag nie al wees nie. Jou woorde en jou optrede moet spreek van ’n persoonlike omgang met God, sodat jy mense kan innooi [...]

Sinode 2019 – Verslag van Taakspan Ondersteuning

So tussen al die aanbiedings waaroor reeds berig is, het die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste se verslae ook aandag gekry. Daarmee is feitlik die helfte van die Agenda (bladsy 158 tot 275 afgehandel).  Ondersteuningsdienste bestaan uit ses taakspanne: Sinodale Taakspan vir die Argief Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge Sinodale Taakspan vir Eiendomme Sinodale Taakspan vir Finansies en [...]

’n Spiritualiteit van middel C – Breda Ludik

’n Spiritualiteit van middel C    Die sinode is vanuit die Jesus-verhaal in Markus 1 bewus gemaak van die noodsaaklikheid van stilte en afsondering. In Markus 1 laat Jesus Hom nie meesleur deur die skielike aanhang wat Hy in die streek van Kapernaum gekry het nie. Nadat hy vroeg in die oggend Homself afgesonder het [...]

Durbanville Children’s Home: Qualified child and youth care workers as well as for intern child and youth care workers.

Durbanville Children’s Home, a joint program of BADISA is proud to announce we are in a position to offer positions for both qualified child and youth care workers as well as for intern child and youth care workers. General Requirements  Fluent in both English and Afrikaans  Must enjoy good health  Good communication [...]

Badisa Huis Uitsig, Parow-Noord: Arbeidsterapeut

  Klik hier om die vakature in PDF af te laai. Aansoeke sluit 22 Mei 2019.

Badisa Vanrhynsdorp: Maatskaplike werker

BADISA IS CHRISTUSGESENTREERDE, WAARDEGEDREWE ORGANISASIE. Aansoeke word ingewag deur : Badisa Matzi-Care – VANRHYNSDROP van Geregistreerde Maatskaplike Werkers Met toepaslike Tersiêre Kwalifikasie wat ervaring het van die implementering van die Kinderwet, Rekenaarvaardigheid , Geldige rybewys en Beskikbaar om na-ure op skiktyd-basis te werk is ‘n vereiste.  Afrikaans 1ste taal spreker en vaardigheid in die [...]

NG Worcester-Audenberg: Basaar 24 Mei 2019

NG Worcester-Noord: Basaar 31 Mei

NG Saldanha: Pik en Proe 31 Mei 2019