MTH IN CLINICAL PASTORATE 2020-2021

MTH IN CLINICAL PASTORATE 2020-2021 The Faculty of Theology at Stellenbosch University offers a two-year modular MTh in Clinical Pastorate. The aim of the programme is to guide students to develop contextual pastoral knowledge and clinical skills through the integration of theory and practice as well as clinical supervision in pastoral practice. Closing date for [...]

Public lecture by Arne Rasmusson 4 June 2019

NG Kerk in SA: VBO-koördineerder (Stellenbosch)

  Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) beskik tans oor ’n vakature by die Diensgroep Toerusting en Navorsing op Stellenbosch. Die Taakspan vir VBO is verantwoordelik vir voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) vir predikante.  Predikante word genooi en aangemoedig om die onderskeie toerustingprogramme by te woon. Die VBO-koördineerder sal verantwoordelik wees vir die organisering van [...]

Vakature by HoutbaaiGemeente vir ‘n skriba

HoutbaaiGemeente is opsoek na ‘n bekwame Skriba. Die Skriba is verantwoordelik vir die bestuur van die kerkkantoor en vir doeltreffende hantering van die finansiële en ander administratiewe funksies van die gemeente, in samewerking met die dagbestuurspan. Hoof Take: Finansiële administrasie soos boekhouding. Algemene administrasie soos die skryf van notules, korrespondensie en kommunikasie. ‘n Volledige pligstaat [...]

Vakature NG Citrusdal: Skriba/kassier

NG Gemeente Citrusdal beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n skriba/kassier. Die datum van diensaanvaarding sal 1 Augustus 2019 wees. Daar word van die suksesvolle kandidaat verwag om die pligte soos in die posomskrywing hieronder na te kom en sal ‘n halfdag pos wees. DOEL VAN DIE POS Die Skriba is primêr verantwoordelik vir die [...]

Vakature NG Citrusdal: Gemeentebestuurder

NG Gemeente Citrusdal beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n gemeentebestuurder. Die datum van diensaanvaarding sal 1 Augustus 2019 wees. Daar word van die suksesvolle kandidaat verwag om die pligte soos in die posomskrywing hieronder na te kom en sal ‘n halfdag pos wees. DOEL VAN DIE POS Die gemeente bestuurder is primêr verantwoordelik vir [...]

NG Vredelust Living Network Krisissentrum: Kuieroggend met Lise Swart 20 Julie

NG Die Vleie: Hoekwil Kontreibasaar 1 Junie

  PURE PLAAS HARTLIKHEID EN VERMAAK! ‘n Pureplaas Kontreibasaar en ‘n Padwedloop is waarna jy kan uitsien op Saterdag 1 Junie vanaf 8 uur by die NG Gemeente Die Vleie op Hoekwil. Dit is hier waar basaargangers oorrompel gaan word met plaas-hartlikheid en -gasvryheid, smulkos en vermaak en jy is uitgenooi! Die Padwedloop is nou [...]

NG Brackenfell: Basaar 1 Junie 2019

Sinode 2019 oorsig

Klik hier om 'n oorsig oor Sinode 2019 te lees.