So groet Fritz Kotzé die Karoo

Heel aan die begin het ek jou nie geken nie, vervreemd in jou idee van dominee wees. Jou reëls regulasie het my laat dink... maar ook in die proses partykeer vermink. Later het ek myself gevind in die raaisel van gebrokenheid en dit wat die Woord van ons sê. Genade was nog altyd moeilik vir [...]

Dankie vir die boeke!

Diaconia Spirale van Hoop elektroniese boekie

Klik hier om Diaconia se Spirale van Hoop handleiding af te laai.

Fakulteit Teologie: Winterskool 2019

Klik hier om die program en registrasievorm af te laai.

NG George: Snoekbraai en kontreikermis 24 en 25 Mei

Drew de Kock van NG George laat weet soos volg: Moedergemeente George hou DV Vrydagaand 24 Mei ‘n heerlike snoekbraai vanaf 18:30 as voorloper tot ons jaarlikse Kontrei Kermis op 25 Mei. Ons begin Sat.om 08:00 met ‘n smullekker ontbyt en van 09:00 is ons deure oop vir almal wat wil koop. Kom geniet die [...]

NG Kuilsrivier-De Eike: Basaar 25 Mei

NG De la Bat: Basaar 1 Junie 2019

NG Heidekoppie: Deeltydse termynbepaalde leraarspos vir een jaar met senior burgers as spesifieke fokus

NG KERK HEIDEKOPPIE – DIE GEMEENTE MET OOP DEURE Gemeenteprofiel: Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure is ‘n voorstedelike gemeente in Proteahoogte, Brackenfell. Daar is 4 700 lidmate op die register waarvan ongeveer 20% aktief inskakel - ‘n redelik eweredige verspreiding van ouderdomsgroepe. Verskillende kleuterskole, skole en twee groot aftree-oorde val binne die gemeentegrense. [...]

Groote Kerk: Gemeentebestuurder/saakgelastigde

   Aansoeke word ingewag vir die pos van gemeentebstuurder/saakgelastigde by die NG Kerk Kaapstad (Groote Kerk). Hierdie is 'n diverse gemeente wat vir meer as 350 jaar geleë is in die hart van Kaapstad. Die gemeente het verskeie bedieningspunte met twee voltydse predikante en een jeugwerker wat ongeveer 500 lidmate bedien. Klik hier om die volledige advertensie [...]

In Memoriam: Ds. GP (Haas) Burger

Ons innige simpatie aan die naasbestaandes van ds GP (Haas) Burger (1926/09/26 tot 2019/05/08). Hy is op 5 Maart 1977 in Decoligny bevestig waar hy tot 1 April 1992 werksaam was. Hy was ook betrokke by Mfesane in Mthatha. Hier volg 'n huldeblyk aan hom deur dr. Maans van Zyl, leraar in Mthatha (1991-1996) en [...]