New Faith Community Development: Workshop 26 October 2018

You are invited to the New Faith Development  task team workshop. THEME: “Why and how should I consider sharing or opening the existing place of worship for a new faith community to develop? Date: 26 October 2018 Time: 09:30 – 13:00 (Coffee and Tea - 09:00-09:30) Place: DRC Durbanville Bergsig, Cnr of Boland en Protea Street, [...]

Hugenote Kollege: Pionierkursus vir NGGO

Gemeenteleiers, maak asseblief die onderstaande inligting aan u lidmate bekend en verkry so ’n span om u gemeente by te staan in die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe. Voornemende studente vir die Pionierleierskapkursus aan Hugenote Kollege moet voor 1 Desember 2018 aansoek doen indien hulle vir die kursus wil registreer wat Januarie 2019 begin. Hierdie kursus [...]

Kruiskerk Eerstejaarskamp 20 -23 Januarie 2019

Besoek  https://www.kruiskerk.com/eerstejaarskamp2019/  vir al die inligting - inskrywings is oop! Volg hulle gerus ook op Facebook: https://www.facebook.com/kruiskerkeerstejaarskamp/

NG Gemeente Sonstraal: Joshua 24-konferensie (19-21 Oktober 2018)

Joshua 24-konferensie 19 – 21 Oktober 2018 By NG Gemeente Sonstraal kerksentrum (h/v Hebron- en Tulipstraat) Tema: "Ek en my huis sal die Here dien"   Oor die naweek van 19 tot 21 Oktober vier ons huishoudings en word ons toegerus vir die uitdagings waarvoor elke lewensfase te staan kom. Ons skop met ‘n familiefees [...]

Pastorale berading: Impak van boelie op kinders (3 November 2018)

DIE IMPAK VAN BOELIE OP KINDERS EN JONGMENSE PRAKTIESE EN PASTORALE RIGLYNE PASTORALE BERADINGSKURSUS - SATERDAG 3 NOV 2018 POTCHEFSTROOM Prof Wentzel Coetzer  Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif [...]

Kix-kinderkonferensie groot sukses!

Kix (Kinders in Christus) het op 11 en 12 September by Kuilsrivier-Suid 'n baie opwindende en geslaagde kinderkonferensie met die tema “Toegerus vir die Toekoms” aangebied. Die hoofsprekers was Doris Viljoen, Siegfried Louw, Hugo Theron en Gert van der Merwe. Daar is 12 verskillende werkswinkels aangebied, o.a. Die hantering van boeliegedrag, Sketsbordtekentegnieke, Kreatiewe gebed, Buikspraak, [...]

Gesoek: MTh navorsers oor gendergeregtigheid

Die Diensgroep vir Navorsing en Toerusting van die Sinode van Wes-Kaap stel bekend vir 2019:  Befondsing vir vier studente van die NG Kerk wat navorsing aanpak binne die M.Th. Gender en Gesondheidprogram van die US Fakulteit Teologie Die Algemene Sinode se Taakspan vir Gendergeregtigheid spits hulle tans toe op (1) ONTWIKKELING VAN BELEID rondom kwessies [...]

Jeug- en Familiebegeleiding: Kix Kinderkonferensie 11 en 12 September 2018 (buikspraak, groepe ens.)

‘n Sokkie en ‘n rekkie… en siedaar! Enigiemand kan buikspraak doen – jy ook! Bring ʼn sokkie en ʼn rekkie saam om ʼn eenvoudige handpop te maak en kom leer die basiese vaardighede van buikspraak. Hierdie is ʼn prettige manier om kinders en volwassenes te bedien.  Hoe fasiliteer ek ‘n groep?   Kom hoor hoe [...]

US Fakulteit Teologie: MTh in Praktiese Teologie – Kontekstuele Pastorale Sorg en Berading

MTh IN PRACTICAL THEOLOGY With a specific focus on Contextual Pastoral Care and Counseling 2019 – 2020   The Faculty of Theology, Stellenbosch University offers a two-year programme MTh in Practical Theology (contextual pastoral care). The purpose of the programme is to assist students to develop contextual pastoral knowledge and skills through the integration of [...]

US Fakulteit Teologie: MTh in Praktiese Teologie Kliniese Pastoraat

MTh in Clinical Pastorate (50806:889)  2019 – 2020  The Faculty of Theology at Stellenbosch University offers a two-year modular MTh in Clinical Pastorate. The aim of the programme is to guide students to develop contextual pastoral knowledge and clinical skills through the integration of theory and practice as well as clinical supervision in pastoral practice. [...]