VBO-program vir 2019 nou beskikbaar

"Dit is nou net meer as tien jaar dat die A-Z beleid vir predikante goedgekeur is, en daar was doemprofete wat gesê het dat dit nie gaan werk nie. As ons nou na statistieke kyk, kan ons sien daar is ʼn sterk VBO-kultuur onder ons gevestig. Hierdie jaar het ons probeer om ʼn kursusprogram saam [...]

US Fakulteit Teologie en Beyers Naudé Sentrum: Bonhoefferkongres 19-23 Januarie 2020

BONHOEFFER CONGRESS Stellenbosch, South Africa 19-23 January 2020 You are cordially invited to the XIII. International Bonhoeffer Congress that will be held from 19–23 January 2020 in Stellenbosch, South Africa on the theme:  How is the coming generation to go on living? Bonhoeffer and the response to our present crisis and hope. Plenary speakers who [...]

Predikantebegeleidingsentrum: nuus vir 2019!

Predikante Begeleidingsentrum – ‘n Plek waar kollegas nader kom en ontmoet en vertoef ... 'n veilige ruimte met eerlike begrip en meeleef, want die terrein is gelyk en bekend … inoefening en rolspelle in die teenwoordigheid van kollegas wat hulleself toewy aan ‘n proses van terugvoer en reflekteer … ’n leerproses in bewussyn en na [...]

New Faith Community Development: Workshop 26 October 2018

You are invited to the New Faith Development  task team workshop. THEME: “Why and how should I consider sharing or opening the existing place of worship for a new faith community to develop? Date: 26 October 2018 Time: 09:30 – 13:00 (Coffee and Tea - 09:00-09:30) Place: DRC Durbanville Bergsig, Cnr of Boland en Protea Street, [...]

Hugenote Kollege: Pionierkursus vir NGGO

Gemeenteleiers, maak asseblief die onderstaande inligting aan u lidmate bekend en verkry so ’n span om u gemeente by te staan in die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe. Voornemende studente vir die Pionierleierskapkursus aan Hugenote Kollege moet voor 1 Desember 2018 aansoek doen indien hulle vir die kursus wil registreer wat Januarie 2019 begin. Hierdie kursus [...]

Kruiskerk Eerstejaarskamp 20 -23 Januarie 2019

Besoek  https://www.kruiskerk.com/eerstejaarskamp2019/  vir al die inligting - inskrywings is oop! Volg hulle gerus ook op Facebook: https://www.facebook.com/kruiskerkeerstejaarskamp/

NG Gemeente Sonstraal: Joshua 24-konferensie (19-21 Oktober 2018)

Joshua 24-konferensie 19 – 21 Oktober 2018 By NG Gemeente Sonstraal kerksentrum (h/v Hebron- en Tulipstraat) Tema: "Ek en my huis sal die Here dien"   Oor die naweek van 19 tot 21 Oktober vier ons huishoudings en word ons toegerus vir die uitdagings waarvoor elke lewensfase te staan kom. Ons skop met ‘n familiefees [...]

Pastorale berading: Impak van boelie op kinders (3 November 2018)

DIE IMPAK VAN BOELIE OP KINDERS EN JONGMENSE PRAKTIESE EN PASTORALE RIGLYNE PASTORALE BERADINGSKURSUS - SATERDAG 3 NOV 2018 POTCHEFSTROOM Prof Wentzel Coetzer  Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif [...]

Kix-kinderkonferensie groot sukses!

Kix (Kinders in Christus) het op 11 en 12 September by Kuilsrivier-Suid 'n baie opwindende en geslaagde kinderkonferensie met die tema “Toegerus vir die Toekoms” aangebied. Die hoofsprekers was Doris Viljoen, Siegfried Louw, Hugo Theron en Gert van der Merwe. Daar is 12 verskillende werkswinkels aangebied, o.a. Die hantering van boeliegedrag, Sketsbordtekentegnieke, Kreatiewe gebed, Buikspraak, [...]

Gesoek: MTh navorsers oor gendergeregtigheid

Die Diensgroep vir Navorsing en Toerusting van die Sinode van Wes-Kaap stel bekend vir 2019:  Befondsing vir vier studente van die NG Kerk wat navorsing aanpak binne die M.Th. Gender en Gesondheidprogram van die US Fakulteit Teologie Die Algemene Sinode se Taakspan vir Gendergeregtigheid spits hulle tans toe op (1) ONTWIKKELING VAN BELEID rondom kwessies [...]