Toerustings dokumente

NG Algemene Sinode: Pastorale brief – Oktober 2015

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK /DUTCH REFORMED CHURCH Posbus/PO Box 13528 HATFIELD 0028 algemenesinode@ngkerk.org.za | www.ngkerk.org.za 10 Oktober 2015 PASTORALE BRIEF N.A.V. DIE 2015 ALGEMENE SINODE Geliefdes in die Here Jesus Christus Ons neem vrymoedigheid om aan u te skrywe oor die besluit wat die Algemene Sinode hierdie week oor selfdegeslagverhoudings geneem het. Hierdie vrymoedigheid spruit uit [...]

Leer en Aktuele Sake: Toerusting Rondom die Doop / Doopvideo’s

Sommige gemeentes het reeds baat gevind by die toerustingspakket oor die doop wat ontwikkel is in 2015. Die boek,  Ontvang wat vir jou gegee is – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef, gaan oor die eintlike bedoeling van die doop en wat tydens die doop en daarna gebeur.  Ons is [...]