KERK GEE MILJOENE VIR HULPVERLENING

Diaconia, die eenheidsbediening van die NG Kerk Wes-Kaapland en die VGK Streeksinode Kaapland, het reeds skenkings van meer as R2,2-miljoen aan gemeenskappe gemaak sedert die begin van die COVID-19-pandemie. Teen einde Mei is daar reeds donasies aan onder meer 161 VGK en NG-gemeentes regoor die provinsie gedoen om hoofsaaklik voedselsekuriteit in die mees kwesbare gemeenskappe [...]

Diaconia loods strategie vir rampondersteuning

Diaconia, die gesamentlike barmhartigheidsbediening van die NG Sinode van Wes-Kaapland en die Verenigende Gereformeerde Kerk Streeksinode Kaapland, stel vandag hulle rampondersteuningstragie bekend om voedselsekuriteit en humanitêre hulp in die provinsie te verbeter. Dit kom ten spyte van die feit dat etlike gemeentes regoor die streek alreeds sedert die aanvang van die inperking, aktief by hulpverlening [...]

NG Kerk Algemene Sinode: Mediaverklaring n.a.v. hofsaak 25 Augustus 2018

VERKLARING VAN DIE MODERATUUR NA AFLOOP VAN DIE HOFSAAK OOR SELFDEGESLAG VERBINTENISSE Die hofsaak van 11 lidmate teen die NG Kerk het op 21 Augustus in die Pretoriase Hoë Hof plaasgevind. Die lidmate se aansoek om die tersydestelling van die Algemene Sinode se 2016 besluit oor die huwelik en selfdegeslagverhoudings het voor ‘n volbank van [...]

NG Algemene Sinode: Mediaverklaring – hofsaak oor selfdegeslagverhoudings

HOFSAAK TEEN DIE NG KERK OOR SY BESLUITE OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS IN 2016 Die moderatuur van die NG Kerk is bewus van ʼn aantal verwarrende persberigte oor die aansoek wat 11 van ons lidmate by die Hooggeregshof ingedien het om die kerk se 2016-besluit oor selfdegeslagverhoudings ongeldig te laat verklaar. Hiermee bied ons verdere toeligting oor [...]

NG Kerk Algemene Sinode Moderamen: Verklaring oor gelowiges se roeping in SA

  Verklaring van die moderamen van die NG Kerk oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika Maart 2018 Suid-Afrikaners is oor die afgelope jare blootgestel aan talle berigte van korrupsie, magsmisbruik en swak bestuur deur die regering, staatsdiens semi-staatsinstellings en privaat sektor. Uitsprake van die Openbare Beskermer en die howe het telkens bevestig dat die kommer [...]

SACC Media Release to congratulate Pres. Cyril Ramaphosa

In a media release dated February 17, 2018, Bishop Malusi Mpumlwana (General Secretary of the South African Council of Churches) congratulated President Cyril Ramaphosa on his election as president of South Africa. At the same time the SACC called on all their congregations to "intensify the prayers that we offer every week for the Office [...]

Reaksie op die bedanking van voormalige pres. Jacob Zuma

Verskillende kerkgenootskappe het reeds mediaverklarings uitgereik na aanleiding van die bedanking van voormalige pres. Jacob Zuma op Woensdag 14 Februarie 2018. Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk in Suidelike Afrika het in sy verklaring verwys na die geleentheid wat ons land het om nuut te begin, ’n nuwe visie te vorm en nasiebou te [...]

Mediaverklaring: NG Kerk – regsproses rakende selfdegeslagbesluite

Elf lidmate van die NG Kerk het gedurende 2017 ’n regsproses begin om die 2016 Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings nietig te verklaar. Die elf het met verloop van tyd eedverklarings afgelê. Die NG Kerk het nou daarop gereageer deur opponerende eedverklarings te beteken en te liasseer. Daar is nog een eedverklaring, die van [...]

Badisa 16 Dae emotikon: kom ons staan saam teen geweld!

Kom ons staan saam teen geweld! Die 16 Dae van Aktivisme vir Geen Geweld teen Vroue en Kinders (25 Nov. – 10 Des.) is 'n internasionale bewusmakingsveldtog wat groot emosie op plaaslike bodem ontlok. Hierdie jaar wil Badisa mense aanmoedig om hul emosies en ongeduld teenoor geweld op sosiale media te deel deur hul 16 [...]

Statement by SA Council of Churches (SACC): Vote of No-confidence

Religious Leaders on Vote of no Confidence As concerned religious leaders: We call on all members of Parliament to rise above party politics and use their vote to uphold the best interests of the constituencies they are called to serve. May this opportunity to turn the tide on questionable leadership practices not be squandered on [...]