NG Kerk Algemene Sinode Moderamen: Verklaring oor gelowiges se roeping in SA

  Verklaring van die moderamen van die NG Kerk oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika Maart 2018 Suid-Afrikaners is oor die afgelope jare blootgestel aan talle berigte van korrupsie, magsmisbruik en swak bestuur deur die regering, staatsdiens semi-staatsinstellings en privaat sektor. Uitsprake van die Openbare Beskermer en die howe het telkens bevestig dat die kommer [...]

SACC Media Release to congratulate Pres. Cyril Ramaphosa

In a media release dated February 17, 2018, Bishop Malusi Mpumlwana (General Secretary of the South African Council of Churches) congratulated President Cyril Ramaphosa on his election as president of South Africa. At the same time the SACC called on all their congregations to "intensify the prayers that we offer every week for the Office [...]

Reaksie op die bedanking van voormalige pres. Jacob Zuma

Verskillende kerkgenootskappe het reeds mediaverklarings uitgereik na aanleiding van die bedanking van voormalige pres. Jacob Zuma op Woensdag 14 Februarie 2018. Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk in Suidelike Afrika het in sy verklaring verwys na die geleentheid wat ons land het om nuut te begin, ’n nuwe visie te vorm en nasiebou te [...]

Mediaverklaring: NG Kerk – regsproses rakende selfdegeslagbesluite

Elf lidmate van die NG Kerk het gedurende 2017 ’n regsproses begin om die 2016 Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings nietig te verklaar. Die elf het met verloop van tyd eedverklarings afgelê. Die NG Kerk het nou daarop gereageer deur opponerende eedverklarings te beteken en te liasseer. Daar is nog een eedverklaring, die van [...]

Statement by SA Council of Churches (SACC): Vote of No-confidence

Religious Leaders on Vote of no Confidence As concerned religious leaders: We call on all members of Parliament to rise above party politics and use their vote to uphold the best interests of the constituencies they are called to serve. May this opportunity to turn the tide on questionable leadership practices not be squandered on [...]

Badisa: Mediaverklaring – Internasionale Dag teen Middelafhanklikheid (26 Junie)

26 Junie is deur die Verenigde Nasies (VN) as Internasionale Dag teen Dwelmmisbruik en Onwettige Handel gekies. Hierdie dag spreek tot die VN se verbintenis om die doelwit van ’n internasionale samelewing, wat vry van substansafhanklikheid is, daar te stel. Die 2017 veldtog, ‘Luister Eerste’, beoog om bewusmaking te skep deur wetenskaplike navorsing, wat die [...]

SACC Public Report on Corruption & Prayer Network

Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die NG Algemene Sinode Moderamen, skryf: "Ek het tydens die onlangse streeksbyeenkomste in die Wes- en Suid-Kaap uitvoerig vertel van die rol wat die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) tans speel om morele leierskap in die land te verskaf. Die meegaande verslag is geskryf met die oog op helderheid oor [...]

NG Kerk se reaksie op herlewing van Praag 1 April 2016 gekskeerdery ivm NG Kerk se “standpunt oor poligamie”

Op 1 April 2016 het die webtuiste Praag as deel van hul gekskeerdery bepaalde valse berigte versprei oor die NG Kerk se standpunte rondom die huwelik en poligamie. Alhoewel ons weet dat Suid Afrikaners ʼn uitsonderlike vermoë het om deur humor te reageer op moeilike sake, het die herlewing van hierdie valse nuus in die [...]

Press Release by Consultation of Christian Churches

Statement on Cabinet Reshuffle by Consultation of Christian Churches It is with a sense of deep grief and righteous anger that we received the news today of our President's firing of the Minister of Finance, Pravin Gordhan, amidst a host of cabinet reshuffles. These decisions are unprincipled and based on self-preservation, greed and corruption to [...]

Press Release re Pres Jacob Zuma and cabinetreshuffling || Mediaverklaring re Pres Zuma se kabinetskommeling

31 March 2017 PRESS RELEASE The Centre for Public Witness (CPW) condemns the latest actions of president Jacob Zuma in the strongest possible terms. The CPW asks for president Zuma’s immediate resignation. The CPW prays that leadership will emerge that will really  take care of the interest of all the citizens of South Africa. In [...]