Statement by SA Council of Churches (SACC): Vote of No-confidence

Religious Leaders on Vote of no Confidence As concerned religious leaders: We call on all members of Parliament to rise above party politics and use their vote to uphold the best interests of the constituencies they are called to serve. May this opportunity to turn the tide on questionable leadership practices not be squandered on [...]

Badisa: Mediaverklaring – Internasionale Dag teen Middelafhanklikheid (26 Junie)

26 Junie is deur die Verenigde Nasies (VN) as Internasionale Dag teen Dwelmmisbruik en Onwettige Handel gekies. Hierdie dag spreek tot die VN se verbintenis om die doelwit van ’n internasionale samelewing, wat vry van substansafhanklikheid is, daar te stel. Die 2017 veldtog, ‘Luister Eerste’, beoog om bewusmaking te skep deur wetenskaplike navorsing, wat die [...]

SACC Public Report on Corruption & Prayer Network

Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die NG Algemene Sinode Moderamen, skryf: "Ek het tydens die onlangse streeksbyeenkomste in die Wes- en Suid-Kaap uitvoerig vertel van die rol wat die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) tans speel om morele leierskap in die land te verskaf. Die meegaande verslag is geskryf met die oog op helderheid oor [...]

NG Kerk se reaksie op herlewing van Praag 1 April 2016 gekskeerdery ivm NG Kerk se “standpunt oor poligamie”

Op 1 April 2016 het die webtuiste Praag as deel van hul gekskeerdery bepaalde valse berigte versprei oor die NG Kerk se standpunte rondom die huwelik en poligamie. Alhoewel ons weet dat Suid Afrikaners ʼn uitsonderlike vermoë het om deur humor te reageer op moeilike sake, het die herlewing van hierdie valse nuus in die [...]

Press Release by Consultation of Christian Churches

Statement on Cabinet Reshuffle by Consultation of Christian Churches It is with a sense of deep grief and righteous anger that we received the news today of our President's firing of the Minister of Finance, Pravin Gordhan, amidst a host of cabinet reshuffles. These decisions are unprincipled and based on self-preservation, greed and corruption to [...]

Press Release re Pres Jacob Zuma and cabinetreshuffling || Mediaverklaring re Pres Zuma se kabinetskommeling

31 March 2017 PRESS RELEASE The Centre for Public Witness (CPW) condemns the latest actions of president Jacob Zuma in the strongest possible terms. The CPW asks for president Zuma’s immediate resignation. The CPW prays that leadership will emerge that will really  take care of the interest of all the citizens of South Africa. In [...]

Allan Boesak Legacy Centre for Leadership: Prestigious Induction awarded to Allan Boesak

Dr Allan Boesak will receive another International acknowledgement for his Prophetic work in South Africa and internationally. On 30 March 2017 he will be inducted in the Martin Luther King Jr Board of Preachers of Morehouse College, in Atlanta, Georgia in the USA. This induction is one of the most prestigious awards in the United [...]

Mediaverklaring: NG Kerk en TEASA rakende Minister van Finansies se terugroep na SA

MEDIA STATEMENT ABOUT THE DEVELOPING STORY ON THE CANCELLATION OF TRIP LED BY MINISTER OF FINANCE PRAVIN GORDHAN AND DEPUTY MINISTER MCEBISI JONAS The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) notes with great concern, the developing and unsettling story about the recall of Finance Minister Pravin Gordhan and Deputy Minister Mcebisi Jonas from an investor [...]

NG Wes-Kaapland moderamen: selfdegeslagverhoudings

Die moderamen van die Sinode van Wes-Kaapland is bewus van uiteenlopende standpunte van gemeentes en lidmate tov die debat oor selfdegeslagverhoudings. Die moderamen is ook sensitief vir die gevoelens van mense wat op watter wyse ook al deur besluite hieroor ontwrig word. In die voortgaande gesprek sal die uiteenlopende standpunte gerespekteer word en sal daar [...]

Tussenkerklike Raad (TKR) verklaring oor misdaad

Die Tussenkerklike Raad (TKR) is 'n ekumeniese forum waar die NG Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Kerke in SA verteenwoordig word. Die TKR het op 15 Februarie 2017 in Pretoria vergader en die volgende getuienis teenoor owerheid en onderdaan opgestel. Lees die volledige mediaverklaring oor misdaad as pdf-dokument - klik [...]