NG Wes-Kaapland moderamen: selfdegeslagverhoudings

Die moderamen van die Sinode van Wes-Kaapland is bewus van uiteenlopende standpunte van gemeentes en lidmate tov die debat oor selfdegeslagverhoudings. Die moderamen is ook sensitief vir die gevoelens van mense wat op watter wyse ook al deur besluite hieroor ontwrig word. In die voortgaande gesprek sal die uiteenlopende standpunte gerespekteer word en sal daar [...]

Tussenkerklike Raad (TKR) verklaring oor misdaad

Die Tussenkerklike Raad (TKR) is 'n ekumeniese forum waar die NG Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Kerke in SA verteenwoordig word. Die TKR het op 15 Februarie 2017 in Pretoria vergader en die volgende getuienis teenoor owerheid en onderdaan opgestel. Lees die volledige mediaverklaring oor misdaad as pdf-dokument - klik [...]

Bybel-Media: Cordis Trust Pryswenners

Dit is met groot dankbaarheid dat Bybel-Media, in samewerking met Cordis Trust, die pryswenners in drie verskillende kategorieë kan bekendmaak. (Cordis Trust maak dit vir Bybel-Media moontlik om pryswenners aan te wys in drie kategorieë – soos hieronder volledig uit een gesit is. Drie onafhanklike beoordelaars wys die wenners in die eerste twee kategorieë aan.) [...]

South African Council of Churches (SACC): Press Release – Post SONA

10 February 2017 The South African Council of Churches (SACC) has watched in shock and horror as the Parliament of South Africa deteriorated before the nations’ eyes.   "The capacity to engage soberly and in earnest on differing views, of taking responsibility for mistakes and creating the environment for amends, and or healthy self-criticism is [...]

Pastoral letter re readmittance of the Dutch Reformed Church to the WCC

Monday, June 27, 2016 Pastoral letter regarding the readmittance of the Dutch Reformed Church to the WCC With gladness to the most high God the URCSA took note of the decision of the WCC Central Committee on 26 June 2016 to approved a recommendation to readmit South Africa's Dutch Reformed Church into the full membership [...]

NG Kerk Algemene Sinode: Reaksie op PRAAG se Aprilgek-grap

REAKSIE OP PRAAG SE POGING TOT APRILGEK-GRAP 3 April 2016 Die kantoor van die Algemene Sinode het kennis geneem van die Praag webtuiste se 1 April gekskeerdery met die NG Kerk. Ons weet dat Suid-Afrikaners ’n uitsonderlike vermoë het om deur humor te reageer op moeilike sake, maar die verwarring wat die artikel geskep het, [...]

SARK Statement re Constitutional Court ruling on Nkhandla

FOR IMMEDIATE RELEASE South African Council of Churches Bishop Malusi Mpumlwana, General Secretary, SACC. 31 March 2016 CHURCH COMMENDS CONCOURT RULING JOHANNESBURG: The South African Council of Churches (SACC) is encouraged by the ruling from the Constitutional Court on Thursday 31 March, which has served to restore the faith of the people in the constitutional [...]

TKR: Geweld op kampusse

TUSSENKERKLIKE RAAD (SEDERT 1943) GEWELD OP UNIVERSITEITSKAMPUSSE 25 Februarie 2016 Die Tussenkerklike Raad (TKR) betreur die onrus op universiteitskampusse en die effek daarvan op studente, universiteitspersoneel, en die breër gemeenskap. Die TKR sien die onrus op kampusse as ´n uitvloeisel van die verval van wet en orde, en die versuim van politieke leiers en die [...]

Mediaverklaring: Racism

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK DUTCH REFORMED CHURCH PO Box 13528, Hatfield 0028, South Africa Tel +27 (0)12 342 0092 Fax +27 (0)12 342 0380 algemenesinode@ngkerk.org.za www.ngkerk.org.za Racism Racism presents itself everywhere in our society. We may blame others for it, e.g. the past, the politicians, those profiting and those in power, the opposition and those whom [...]

2015 Mediaverklarings en Standpunte

Dutch Reformed Church General Synod: Same-Sex Relations 2015-10-09 (Official English Translation) - Klik hier NG Kerk AS Moderamen: Mediaverklaring re visie 2016 en Selfgeslagbesluite 2015-11-18 - Klik hier National Church Leaders’ Forum – Statement on student fees crisis – 2015-10-22 - Klik hier Consultation of Christian Churches supports #feesmustfall campaign – 2015-10-22 - Klik hier Kerkleiers teen [...]