SARK Statement re Constitutional Court ruling on Nkhandla

FOR IMMEDIATE RELEASE South African Council of Churches Bishop Malusi Mpumlwana, General Secretary, SACC. 31 March 2016 CHURCH COMMENDS CONCOURT RULING JOHANNESBURG: The South African Council of Churches (SACC) is encouraged by the ruling from the Constitutional Court on Thursday 31 March, which has served to restore the faith of the people in the constitutional [...]

TKR: Geweld op kampusse

TUSSENKERKLIKE RAAD (SEDERT 1943) GEWELD OP UNIVERSITEITSKAMPUSSE 25 Februarie 2016 Die Tussenkerklike Raad (TKR) betreur die onrus op universiteitskampusse en die effek daarvan op studente, universiteitspersoneel, en die breër gemeenskap. Die TKR sien die onrus op kampusse as ´n uitvloeisel van die verval van wet en orde, en die versuim van politieke leiers en die [...]

Mediaverklaring: Racism

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK DUTCH REFORMED CHURCH PO Box 13528, Hatfield 0028, South Africa Tel +27 (0)12 342 0092 Fax +27 (0)12 342 0380 algemenesinode@ngkerk.org.za www.ngkerk.org.za Racism Racism presents itself everywhere in our society. We may blame others for it, e.g. the past, the politicians, those profiting and those in power, the opposition and those whom [...]

2015 Mediaverklarings en Standpunte

Dutch Reformed Church General Synod: Same-Sex Relations 2015-10-09 (Official English Translation) - Klik hier NG Kerk AS Moderamen: Mediaverklaring re visie 2016 en Selfgeslagbesluite 2015-11-18 - Klik hier National Church Leaders’ Forum – Statement on student fees crisis – 2015-10-22 - Klik hier Consultation of Christian Churches supports #feesmustfall campaign – 2015-10-22 - Klik hier Kerkleiers teen [...]

2014 Mediaverklarings en Standpunte

Sentrum vir Publieke Getuienis: 16 Dae van Aktivisme teen Geweld teen Vroue en Kinders 2014-11-27 - Klik hier National Church Leaders Consultation Verklaring 2014-10-23 - Klik hier SACC Verklaring oor Tragedie in Lagos 2014-09-18 - Klik hier NGK Wes-en-Suid-Kaap Moderamen oor Geweld 2014-08-12 - Klik hier – Christene & ander minderheidsgroepe, geweldsmisdade teenoor kinders, plaasmoorde & [...]

2013 Mediaverklarings en Standpunte

NG Kerk Persverklaring oor die afsterwe van pres Nelson Mandela 2013-12-05 - Klik hier DRC Press Release on the death of Pres Nelson Mandela 2013-12-05 - Klik hier VGKSA Persverklaring oor die afsterwe van pres Nelson Mandela 2013-12-06 - Klik hier SACC Persverklaring oor die afsterwe van pres Nelson Mandela 2013-12-06 - Klik hier NG [...]

NG Algemene Sinode: Pastorale brief – Oktober 2015

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK /DUTCH REFORMED CHURCH Posbus/PO Box 13528 HATFIELD 0028 algemenesinode@ngkerk.org.za | www.ngkerk.org.za 10 Oktober 2015 PASTORALE BRIEF N.A.V. DIE 2015 ALGEMENE SINODE Geliefdes in die Here Jesus Christus Ons neem vrymoedigheid om aan u te skrywe oor die besluit wat die Algemene Sinode hierdie week oor selfdegeslagverhoudings geneem het. Hierdie vrymoedigheid spruit uit [...]