Nuus vanaf ons Moderatuur

Uit die Moderatuur – Augustus 2017

7 Augustus 2017 Beste kollegas Die Here gee gelowiges voortdurend aan mekaar en daarvoor maak Hy deure oop. Dit is een van die oorheersende ervarings van die moderatuurslede oor die algelope maande. Een Gees, een liggaam Kerkeenheid is nie ’n opsie of ’n keuse nie, dis die enigste toekoms. Daar is net een Gees en [...]

Uit die Moderatuur – Junie 2017

12 Junie 2017 Beste kollegas 'n Mens kry die gevoel dat die legkaart van die nuwe Suid-Afrikaanse samelewing van die tafel af geval het en in stukke op die vloer versprei lê. Talle stemme wil ons laat glo dat hierdie legkaart nie weer herbou kan word nie. Die psige van ons land se mense word [...]

Uit die Moderatuur – April 2017

25 April 2017 Jeremia 18: 3-4 “Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê.” Alles [...]

Uit die Moderatuur – Paasboodskap 2017

  Daar is 'n nuwe “orde”, want Jesus het opgestaan!   Dominees vertel vir ons hoe ontsteld ons lidmate oor die situasie in die land is. “Die week na die president die minister van finansies vervang het, was daar mense in die kerk wat gehuil het van ontsteltenis,” vertel een predikant. “Ons mense is verward,” [...]

Uit die Moderatuur – Februarie 2017

17 Februarie 2017 Geagte kollegas   Diversiteit en Inklusiwiteit Die moderatuur het op 17 Februarie 2017 vergader. Die program en fokuspunte vir die moderamen se vergadering (7 en 8 Maart 2017) is bespreek en beplan. Die moderatuur is diep bewus van die noodsaak dat die kerk oor diversiteit en inklusiwiteit méér moet praat en dink. [...]

Uit die Moderatuur – 24 Januarie 2017

24 Januarie 2017 Geagte kollega Die afgelope Sondagaand, by die bevestiging van een van ons jong predikante, het die betrokke dominee in sy intreepreek (oor Psalm 127: “As die Here die huis nie bou, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs ...”) die volgende merkwaardige opmerking gemaak: Die teenoorgestelde van rus, is nie werk nie. Die [...]

Uit die Moderatuur 22 November 2016

Besluit van die moderatuur van Wes-Kaapland oor SGV-besluit van die Algemene Sinode Sedert die afgelope buitengewone vergadering van die Algemene Sinode het die moderatuur uit verskeie gemeentes reaksie ontvang wat getuig van onsekerheid, verwarring, woede, hartseer, dankbaarheid en vreugde. Daar word telkemale versoek dat die moderatuur leiding moet gee oor die interpretasie en toepassing van [...]

Uit die Moderatuur 11 November 2016

Geagte kollegas Die Algemene Sinode van 2015 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse het buitengewoon baie kommentaar uit die kerk ontlok (meer as 600 bladsye). Daarom is daar die afgelope week ’n buitengewone vergadering van die Algemene Sinode gehou en na die kommentaar geluister en ’n nuwe besluit geformuleer. Uit hierdie kommentaar en debatte tydens die vergadering [...]

Uit die Moderatuur – 31 Oktober 2016

31 Oktober 2016 Liewe kollegas Die moderatuur het op 21 Oktober 2016 in die raadsaal van die Hugenote Kollege vergader om simbolies nader te kan kom aan die plek waar Andrew Murray gewoon en gewerk het en waar menige mens opleiding ontvang het om Jesus Christus aan die wêreld te verkondig. Dit was ’n voorreg [...]

Uit die Moderatuur 20 September 2016

20 September 2016 Kollegas Die moderatuur beleef tans ’n diepe oortuiging dat ’n nuwe energie besig is om los te kom in die kerk. Dit is asof ’n nuwe seisoen aanbreek ten spyte van die uitdagings wat die kerk beleef. So het die moderatuur met dankbaarheid daarvan kennis geneem dat die Groote Kerk, as moeder [...]