Nuus vanaf ons Moderatuur

Pastorale brief van die moderatuur na aanleiding van koranavirus en noodtoestand in SA

In 'n pastorale brief aan gemeentes deel die moderatuur van die Sinode van Wes-Kaapland  riglyne rakende die koronavirus met gemeentes.  Lees die brief hier.

From the Moderature – December 2017

5 December 2017 Dear fellow believer This past year has provided those who want to serve the Lord with plenty of opportunities. In the midst of all the crises in our country, every believer could bear strong witness about the hope that lives within us. And so it has reverberated: numerous stories about the renewing [...]

Uit die Moderatuur – Desember 2017

5 Desember 2017 Liewe medegelowige Die afgelope jaar het aan almal wat die Here wou dien, baie geleenthede gebied. Te midde van al die krisisse in ons land, kon elke gelowige ’n helder getuienis lewer oor die hoop wat in ons leef. En so hét dit weerklink, talle verhale oor die vernuwende krag en verbeelding [...]

Uit die Moderatuur – Augustus 2017

7 Augustus 2017 Beste kollegas Die Here gee gelowiges voortdurend aan mekaar en daarvoor maak Hy deure oop. Dit is een van die oorheersende ervarings van die moderatuurslede oor die algelope maande. Een Gees, een liggaam Kerkeenheid is nie ’n opsie of ’n keuse nie, dis die enigste toekoms. Daar is net een Gees en [...]

Uit die Moderatuur – Junie 2017

12 Junie 2017 Beste kollegas 'n Mens kry die gevoel dat die legkaart van die nuwe Suid-Afrikaanse samelewing van die tafel af geval het en in stukke op die vloer versprei lê. Talle stemme wil ons laat glo dat hierdie legkaart nie weer herbou kan word nie. Die psige van ons land se mense word [...]

Uit die Moderatuur – April 2017

25 April 2017 Jeremia 18: 3-4 “Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê.” Alles [...]

Uit die Moderatuur – Paasboodskap 2017

  Daar is 'n nuwe “orde”, want Jesus het opgestaan!   Dominees vertel vir ons hoe ontsteld ons lidmate oor die situasie in die land is. “Die week na die president die minister van finansies vervang het, was daar mense in die kerk wat gehuil het van ontsteltenis,” vertel een predikant. “Ons mense is verward,” [...]

Uit die Moderatuur – Februarie 2017

17 Februarie 2017 Geagte kollegas   Diversiteit en Inklusiwiteit Die moderatuur het op 17 Februarie 2017 vergader. Die program en fokuspunte vir die moderamen se vergadering (7 en 8 Maart 2017) is bespreek en beplan. Die moderatuur is diep bewus van die noodsaak dat die kerk oor diversiteit en inklusiwiteit méér moet praat en dink. [...]

Uit die Moderatuur – 24 Januarie 2017

24 Januarie 2017 Geagte kollega Die afgelope Sondagaand, by die bevestiging van een van ons jong predikante, het die betrokke dominee in sy intreepreek (oor Psalm 127: “As die Here die huis nie bou, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs ...”) die volgende merkwaardige opmerking gemaak: Die teenoorgestelde van rus, is nie werk nie. Die [...]

Uit die Moderatuur 22 November 2016

Besluit van die moderatuur van Wes-Kaapland oor SGV-besluit van die Algemene Sinode Sedert die afgelope buitengewone vergadering van die Algemene Sinode het die moderatuur uit verskeie gemeentes reaksie ontvang wat getuig van onsekerheid, verwarring, woede, hartseer, dankbaarheid en vreugde. Daar word telkemale versoek dat die moderatuur leiding moet gee oor die interpretasie en toepassing van [...]