Nuus vanaf ons Moderatuur

Uit die Moderatuur – 31 Oktober 2016

31 Oktober 2016 Liewe kollegas Die moderatuur het op 21 Oktober 2016 in die raadsaal van die Hugenote Kollege vergader om simbolies nader te kan kom aan die plek waar Andrew Murray gewoon en gewerk het en waar menige mens opleiding ontvang het om Jesus Christus aan die wêreld te verkondig. Dit was ’n voorreg [...]

Uit die Moderatuur 20 September 2016

20 September 2016 Kollegas Die moderatuur beleef tans ’n diepe oortuiging dat ’n nuwe energie besig is om los te kom in die kerk. Dit is asof ’n nuwe seisoen aanbreek ten spyte van die uitdagings wat die kerk beleef. So het die moderatuur met dankbaarheid daarvan kennis geneem dat die Groote Kerk, as moeder [...]

Emeriti-tee 2016

Die moderatuur van die Sinode van Wes-Kaapland nooi u hartlik uit na die emeriti-tee vir afgetrede predikante en hul gades, asook weduwees van predikante. Enige predikante uit ander sinodes wat in u omgewing woon, is net so welkom om die geleentheid by te woon. 25 Oktober 2016 - NG Moedergemeente George 2 November 2016 - [...]

Uit die Moderatuur 30 Augustus 2016

30 Augustus 2016 Liewe kollegas Verandering in die kerk is dikwels soos om verf dop te hou terwyl dit droog word of te kyk hoe die gras groei - om vir Paul Samuelson oor beleggings in die finansiële wêreld aan te haal. Dit geskied stadig en dikwels ongemerk. Maar dit is hoe die Here werk. [...]

Uit die Moderatuur 3 Junie 2016

3 Junie 2016 Liewe kollegas Ons verneem van oral in ons sinodale gebied van die seën wat lidmate gedurende Pinkstertyd beleef het. Ons gebed is dat hierdie toewydingstyd na alle aspekte van lidmate se lewe sal deurwerk. Die moderatuur het by sy afgelope vergaderings aan onder andere die volgende sake aandag gegee en wil dit [...]

Uit die Moderatuur: Jeugdag – 14 Junie 2016

Die moderatuur is (agter) Elize Morkel, Bossie Minnaar, Tinus van Zyl, Frik Bosman, Melanie Thirion, Leon Venter. Voor: CharlStander (skriba), Nelis Janse van Rensburg (voorsitter), Frederick Marais (ondervoorsitter) en Quintus Heine (aktuarius) Liewe kollegas Met die viering van Jeugdag, 40 jaar na die protes van jongmense in 1976, is die moderatuur diep onder [...]

Moderatuur 2016 Dokumente

Die moderatuur kommunikeer gereeld dmv "Uit die Moderatuur"-briewe met ons predikante en kerkkantore.   Uit die Moderatuur:  Jeugdag 14 Junie 2016 Liewe kollegas Met die viering van Jeugdag, 40 jaar na die protes van jongmense in 1976, is die moderatuur diep onder die indruk van die belang van jongmense vir die toekoms van ons land.  Jong [...]

Moderatuur 2015 Dokumente

Uit die Moderatuur – 2015-11-14 - Klik hier Uit die Moderatuur – 2015-10-28 - Klik hier Uit die Moderatuur – 2015-09-16 - Klik hier Uit die Moderatuur – 2015-08-06 - Klik hier Uit die Moderatuur (eerste boodskap van nuwe moderatuur) – 2015-06-01 - Klik hier Uit die Moderatuur (laaste boodskap van huidige moderatuur)  – 2015-04-29 - Klik hier Uit die Moderatuur [...]

Moderatuur 2014 Dokumente

Kersgroete Uit die Moderatuur 2014-12-03 - Klik hier Uit die Moderatuur 2014-11-12 - Klik hier Uit die Moderatuur 2014-10-27 - Klik hier Uit die Moderatuur 2014-08-05 - Klik hier Uit die Moderatuur 2014-04-22 - Klik hier Paasfeesgroete Uit die Moderatuur 2014-04-15 - Klik hier Uit die Moderatuur 2014-01-20 - Klik hier

Moderatuur 2013 Dokumente

Kersgroete Uit die Moderatuur 2013-12-09 - Klik hier Uit die Moderatuur 2013-10-15 - Klik hier Uit die Moderatuur 2013-07-16 - Klik hier Uit die Moderatuur 2013-05-27 - Klik hier Uit die Moderatuur 2013-04-15 - Klik hier