Nuus vanaf ons Moderatuur

JEUGDAG – 14 Junie 2016

Op 8 en 9 Junie 2016 het die moderatuur jong leraars genooi om met ons te gesels oor hoe hulle oor die kerk en die rol van die kerk in Suid-Afrika dink. Hierdie jong leraars is opgewonde oor die kerk en soek saam na die roeping van die kerk in ons land. Wat ons getref [...]