Liturgiese riglyne ter voorbereiding van Wêreldvigsdag

1 Desember is Wêreldvigsdag en CABSA herinner gemeentes aan die Verenigde Nasies se tema vir die jaar: Globale Solidariteit. Gemeenskaplike verantwoordelikheid. Hulle beklemtoon dat die COVID-19-pandemie ook die foutlyne van ons gemeenskappe blootgelê het. Die tema vra ook geloofsgemeenskappe of ons werklik in solidariteit met ander leef en hoe ons gemeenskaplik verantwoordelikheid kan neem vir [...]

Call for papers – Practices of Faith in Times of National and Global Crises

The world is currently in the wake of a global health crisis, whilst there were already many other global and national crises such as poverty, inequality and corruption, immigration and xenophobia, gender-based violence, homophobia and more. This is, however, not the first time humanity had to deal with crises. On the contrary, through the ages [...]

VAKATURE: 20 NOVEMBER

Geregistreerde stafverpleegster, Sutherland Die Johenco Tehuis vir Bejaardes in Sutherland adverteer 'n pos vir 'n geregistreerde stafverpleegster. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging is noodsaaklik. Klik hier vir posvereistes en verantwoordelikhede. Sluitingsdatum vir aansoeke is 23 November.

Argief stel eerste bundel in reeks bekend

Vroeg in Desember  vind die bekendstelling van die bundel “Randfigure – Stemme van toe tot nou” by vier geleenthede plaas. Oor hierdie eerste publikasie in die NG Kerk in SA Argiefreeks, skryf prof. Christo Lombaard van UNISA soos volg: “As 'n mens op die rand staan, sien jy anderste raak hoe dinge lyk. En kan [...]

VAKATURES: 13 NOVEMBER

  Ontvangsdame: Weltevrede Akkommodasie Weltevrede Akkommodasie in Bellville adverteer 'n halfdag pos vir 'n ontvangsdame. Stuur aansoeke sou gou as moontlik aan Nelia Botes by nelia@weltevrede.org.za. Klik hier vir meer inligting. Sluitingsdatum vir aansoeke is 20 November. Maatskaplike werker: Bellville-Suid Badisa Bellville-Suid het ‘n voltydse betrekking vir ‘n maatskaplike werker om kinderbeskermingsdienste te lewer. Klik hier om die [...]

VAKATURES: 6 NOVEMBER 2020

Vastetermyn leraarspos: Graafwater Die gemeente van Graafwater adverteer 'n voltydse vastetermynspos vir drie jaar. Die ideale kandidaat moet 'n herder en leraar vir al hulle lidmate wees en geroepe voel om die gemeente met deernis en liefde tot ware dissipelskap te inspireer.  Klik hier vir gemeenteprofiel en meer inligting. Aansoeke sluit 20 November.   Maatskaplike werker: Bellville-Suid Badisa [...]

Afskeidsbrief van Gielie Loubser

  Gielie Loubser, voormalige PSD (predikant in sinodale diens): Gemeentebegeleiding, het Sondag sy demissie by La Rochelle-gemeente ontvang. Hy en sy familie emigreer na Australië. Klik hier vir sy afskeidsbrief aan sy broers en susters in die Sinode van Wes-Kaapland.

#integritas conference: 1 – 3 December 2020

The Andrew Murray Centre for Spirituality and the Centre for Public Witness in conjunction with the CiviNovus Group are delighted to invite stakeholders to the first #integritas conference. The conference is a celebration of honesty, strategizing action against corruption through the #integritas movement. A full and final programme will only be available once all speakers and [...]

VAKATURES: 23 OKTOBER

Vastetermyn leraarspos: Riebeek-Wes Die gemeente van Riebeek-Wes het 'n vakature vir 'n twee-jaar kontrakpos vir 'n vastetermyn leraar. Die ideale kandidaat moet geroepe voel vir die bediening op die platteland met ’n begrip vir die invloed van die landbou op die gemeente en die breër gemeenskap. Klik hier vir gemeenteprofiel en ampspligte. Aansoeke sluit 30 November. Maatskaplike [...]

Dialogue on missional worship

Ekklesia and the Calvin Institute of Christian Worship are presenting an online follow-up consultation after their highly successful Missional Worship conference held last year. During this virtual gathering, leading scholars from South Africa and the United States will once again explore the relation between Christian worship and the life and witness of the Church in [...]