Selfs God besit nie die aarde nie

Eko-korrespondent David Botha skryf as volg: God besit die aarde en oefen eienaarskap daaroor uit op só 'n manier dat ons eintlik moet sê dat die aarde ook nie God se besitting is nie. Alhoewel die aarde aan God behoort (Ps.24), hanteer God glad nie die aarde as 'n besitting nie. God wedywer met niemand [...]

Rus….sabbatsrus!!

Theunis Botha van Predikantebegeleiding skryf as volg aan sy kollegas: ‘Die eerste dag toe Adam egter sy oë oopmaak, was dit nie ‘n werksdag nie, maar ‘n vakansiedag! Adam begin sy lewenstaak met rus, nie met werk nie; met vryheid, nie met ‘n verpligting nie; met vreugde, nie met ‘n geswoeg nie. Kortom, Adam begin [...]

Power to Discriminate webinar series

Due to the Corona pandemic, the Faculty of Theology will not be able to present their Old Testament seminars in the usual manner.  Click here for an invitation from Julie Claassens to participate in a Zoom webinar series that will be presented from 29 July - 2 September 2020.  These webinars will happen each Wednesday [...]

Vakatures: 10 Junie 2020

Manager: SA Children's Home The SA Children’s Home, a residential child and youth care centre in Gardens, Cape Town, has a vacant position for General Manager. The ideal candidate for this position is an experienced administrator with strong managerial skills, who has an empathetic understanding of traumatised children and their (often challenging) conduct. The successful candidate [...]

Vakatures: 3 Junie

  Ons Huis ACVV Bellville: Bestuurder Aansoeke word ingewag vir die betrekking as bestuurder by Ons Tuiste ACVV Bellville. Ervaring van die bestuur van ’n residensiële fasiliteit vir ouer persone, sterk organisatoriese vaardighede en positiewe ingesteldheid teenoor ouer persone sal in aansoeker se guns tel. Sien volledige posbeskrywing hier. Aansoeke sluit 19 Junie.

Postdoktorale genootskapsbeurs: Gender Eenheid

Die Fakulteit van Teologie van die Universiteit Stellenbosch kondig ʼn postdoktorale genootskapsbeurs aan in enige van die volgende akademiese dissipline groepe: Teologie, Praktiese Teologie & Missiologie, Ou & Nuwe Testament, Sistematiese Teologie of Ekklesiologie. Die navorsing hou verband met die Gender Eenheid se fokus op navorsing wat verband hou met die interseksie van Gender, Seksualiteit [...]

Eredienste tydens Vlak 3 van die staat van inperking

Hiermee wil ons hulp gee aan gemeentes vir die wyse waarop hulle deur ‘n geloofsonderskeidende proses besluite kan neem t.o.v. eredienste tydens Vlak 3 van die staat van inperking. Ons bied dit aan as ‘n geloofsonderskeidende proses in vier fases waarmee gemeentes tot spesifieke besluite kan kom. Gemeentes is almal uniek en kan by elkeen [...]

Liturgiese voorstelle vir nasionale biddag – 31 Mei 2020

Klik hier vir PDF en Word weergawes van die liturgievoorstelle saamgestel deur die Woord en Fees redaksie bestaande uit Lou-maré Denton, André Bartlett, Elzanne van der Westhuizen en André Agenbag. Ons deel graag die openingsgebed hier: God van lewe U het beloof om altyd by ons te wees - ook op moeilike dae en in tye [...]

Nuus van VGK Kokstad

Christo Wooding skryf uit Kokstad: "Die drie nuwe leraars in ons ring het vanjaar `n vol program gereël vir ons gemeentes en ring. Ons het net lekker op dreef gekom, toe alles skielik einde Maart tot stilstand knars. Die Paasfees wat nie kon plaasvind nie, was `n groot teleurstelling vir ons gemeentes. Ons is tans [...]

Badisa vakatures: 28 Mei 2020

HUIS OVERBERG, RIVIERSONDEREND: Admin/boekhouer Overberg Tehuis in Riviersonderend het tans 'n betrekking vir 'n administratiewe beampte/boekhouer. Kandidate moet teen 'n hoë tempo kan funksioneer en kennis van Pastel en VIP word vereis. Volledige posvereistes kan hier gelees word. Aansoeke sluit 8 Junie 2020.  HUIS WITTEKRUIN, VREDENBURG: Ingeskrewe verpleegster/stafverpleegster Hierdie Badisa tehuis vir bejaardes het 'n vakante pos vir [...]