Vakatures: 21 Mei 2021

Orrelis, Velddrif Die NG Gemeente Velddrif adverteer graag die pos vir 'n orrelis. Die geskikte kandidaat sal verantwoordelik wees vir die sang en musiek binne gemeenteverband asook die kreatiewe uitbou van musiek en sang in die gemeente.  Ondervinding van gemeentebegeleiding met pyporrel en klavier; begeleiding van sang en musiek, nie net by eredienste nie, maar [...]

Vakatures – 14 Mei 2021

Geregistreerde verpleegkundige, Bellville Die sorgeenheid by Chrismar Villas is op soek na ‘n verpleegkundige geregistreer by SARV om hierdie deeltydse betrekking (116 uur per maand) te vul. Die ideale kanditaat beskik oor indemniteitsversekering. Toepaslike ondervinding in bejaardesorg sal as aanbeveling dien. Aansoeke moet aan die bestuurder gerig word en kan per hand by ontvangs by [...]

Call for papers: We are Family conference 

The conference will be hosted by the Gender Unit of the Faculty of Theology, University of Stellenbosch, in conjunction with North-West University and the University of KwaZulu-Natal. The conference is scheduled from 2 - 3 November and will focus on theological and ethical reflections on family in South Africa. Please note the deadline for submissions of [...]

Vakatures: 7 Mei 2021

Voltydse leraar, Bellville Die gemeente van Stellenberg (in die Noordelike Voorstede) vra gelegitimeerde predikante van die NG of VG Kerk met meer as vyf jaar se bedieningservaring om aansoek te doen vir hierdie betrekking. Die ideale kandidaat resoneer die gemeente se visie en waardes, is geloofs- en emosioneel volwasse en iemand wat kreatief en innoverend [...]

Hulpmiddels vir Vigsherdenkingsondag – 16 Mei

Met die oog op Vigsherdenkingsondag op 16 Mei, het Diaconia en CABSA hierdie inligtingstuk saamgestel en moedig gemeentes aan om die agtergrond en inligting tydens eredienste te gebruik. Vanjaar se tema is We REMEMBER, We TAKE ACTION, We LIVE BEYOND HIV. Ons word daaraan herinner dat die Vigs-pandemie steeds bestaan, ook te midde van COVID-19. [...]

Robertson loods projek Karoo Hoop

  Janlu Kuyler van Robertson-gemeente deel die volgende #StorievanHoop: "So ‘n paar weke gelede bel ‘n boervrou my uit haar kar op pad huis toe.  Sy bly 35km buite die dorp op ‘n plaas en sy vertel dat sy daardie week al drie keer op RSG gehoor het van die boere in die Noord-Kaap en [...]

Streeksinodes takel epiese staptog vir droogtehulp

Twee streeksinodes van die NG Kerk span vandeesmaand saam om fondse in te samel vir droogtehulp en pastorale berading in die droogtegeteisterde Noord- en Wes-Kaap. ’n Span van dertien stappers gaan die epiese Boesmanland Camino vir die Red ’n Plaas-veldtog aanpak. Die dapper stappers gaan poog om die 314-km roete van die Red ’n Plaas [...]

Getuienis van die Kuratorium

Getuienis oor die gesprek van die Kuratorium dagbestuur en ds. Stefaan de Jager Verteenwoordigers van die dagbestuur van die Kuratorium van die Wes-Kaap het op Donderdag 29 April 2021 by die Kweekskool met ds. Stefaan de Jager gesprek gevoer oor die mediagesprek wat ontstaan het na aanleiding van die legitimasiediens van die 29ste Maart 2021 op Stellenbosch. [...]

Vakatures: 23 April 2021

Bestuurder Maatskaplike Dienste Badisa Skiereiland/Boland/Weskus beskik tans oor bogenoemde vakature. Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Verdere vereistes sluit in uitstekende fasiliteringsvaardighede, konflikhantering, strategiese denke, en rekenaarvaardighede. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Aansoeke sluit 2 Mei. Klik hier vir meer inligting.  [...]

Andrew Murray-prysfonds se wenners bekendgemaak

Die Andrew Murray-prysfonds het die wenners van die 2021-pryse en -toekennings vandeesweek bekendgemaak. Hiermee die volledige mediaverklaring. 1 ANDREW MURRAYPRYS VIR TEOLOGIESE PUBLIKASIES IN AFRIKAANS Malcolm de Roubaix se boek, Hoop, heling en harmonie. Dink nuut oor siekte en genesing, uitgegee deur Penguin-boeke, is die wenner van die Andrew Murrayprys 2021. Die beoordelaars skryf: “In [...]