Wie is Diaconia?

Diaconia is die eenheidsbediening van die NG Wes-Kaapland en die VGK Streeksinode Kaapland. Diaconia is die eenheidsbediening van die NG Kerk Wes-Kaapland en die VGK Streeksinode Kaapland. Tydens die koronapandemie help Diaconia om hulpbronne te ontsluit om humanitêre hulp aan ons mees kwesbare gemeenskappe te verleen. Hulle ondersteun gemeentes se uitreikaksies en speel  ook 'n uiters [...]

Badisa verskaf riglyne vir ramphulp

Nioma Venter skryf: Ons staan op die vooraand van Vlak 3. Hoe gaan die nuwe fase lyk en wat gaan die maatreëls rondom rampondersteuning wees? Dit bly ’n deurlopende proses van interpretasie en aanpassing. Intussen het Badisa volledige riglyne vir rampondersteuning aan sy programme uitgereik en is dit goed om kennis te neem hiervan – [...]

Vakatures: Badisa

Badisa adverteer tans die volgende poste: Badisa Trio - Maatskaplike werker, Bellville Badisa TRIO het ‘n voltydse betrekking vir ‘n maatskaplike werker om Kinderbeskermingsdienste te lewer in die Bellville kantoor. Minimumvereistes sluit in: ’n graad of diploma in Maatskaplike Werk registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe ’n geldige rybewys Afrikaans en Engels sprekend kennis [...]

Applications now open for MTh programmes

The Faculty of Theology at Stellenbosch University is now accepting applications for two-year Masters programmes in Practical Theology (pastoral care) and Clinical Pastorate commencing in 2021. Applications close on 31 October.

Ondersteuning vir internasionale studente

Die Internasionale Studentebediening is ʼn gesamentlike geloofsbediening van Stellenbosch Moederkerk/Kruiskerk en Helderberg Uitreik van Helderberg-gemeente. Jurie Goosen laat weet dat internasionale studente tydens die pandemie baie ondersteuning nodig het. “Omstandighede op Stellenbosch kampus met 4 200 internasionale studente het drasties verander en ons moes baie aanpassings maak. Diegene wat nie kon terugkeer na hul lande [...]

Protokol en riglyne vir aanlynvergaderings

Gedurende grendeltyd gaan die lewe en selfs vergaderings voort. Ons word daagliks uitgedaag om ander effektiewe maniere te vind om tydens die inperking te kommunikeer; meestal digitaal en virtueel. Die Sinodale Taakspan vir Kommunikasie het 'n protokol saamgestel vir aanlynvergaderings, wat dalk van hulp kan wees. Klik hier om dit af te laai.  Daar is [...]

Waarop moet ons nou fokus?

Die Sentrum vir Publieke Getuienis se taakspan het onlangs vergader om die werksaamhede van die sentrum in die lig van radikale veranderinge in ons konteks onder die vergrootglas te plaas. Dit het tot ‘n indiepte bespreking van ons huidige konteks gelei. Die feit dat ons uit verteenwoordigers van die NGK én die VGK bestaan, verruim [...]

BADISA: Geregistreerde verpleegster/stafverpleegster – Huis Groeneweide, Darling

Huis Groeneweide in Darling adverteer tans vir 'n geregistreerde verpleegster/stafverpleegster. Die geskikte kandidaat moet by SARV geregistreer wees. Lees verdere posvereistes hier. Aansoeke sluit op 31 Mei.

‘n Gids vir netwerkvorming

Die Algemene Sinodale Taakspan vir Missionale Diakonaat en die KMDR (Kerklike Maatskaplike Diensraad) het ’n gids saamgestel wat die vestiging van netwerke aanmoedig. Die gids gee ’n eenvoudige riglyn met praktiese wenke wat gemeentes en gemeenskappe kan help. Klik hier om die gids af te laai.

Sondag vir Vigsherdenking – 17 Mei

Aneleh Fourie herinner gemeentes en gelowiges namens CABSA en die Gesamentlike Vigstaakgroep daaraan dat Sondag 17 Mei Vigsherdenkingsondag is. "In ‘n tyd waarin ons almal die effek van die COVID-epidemie op een of ander manier voel, moet ons mekaar ook net weer herinner aan van die ander epidemies wat al veel langer en heelwat stiller [...]