Vakatures: 16 April 2021

PSD: Missionale begeleiding en Afrika-ekumene Die NG Kerk in Suid-Afrika maak die vakature vir ’n PSD (predikant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Getuienisaksie bekend. Klik hier om die uitgebreide verantwoordelikhede van die PSD: Missionale begeleiding en Afrika-ekumene asook die aansoekvorm van die webwerf af te laai. Die kandidaat sal verantwoordelik wees vir die begeleiding van gemeentes in hul missionale [...]

Vakatures: 9 April 2021

Die eenheidsgemeente van Bredasdorp adverteer tans 'n medeleraarspos. Hulle droom is om 'n nuwe generasie dissipels op te rig wat in die Koninkryk van God werk.  Alle gelegitimeerders in die VGK en NGK wat geroep voel om hulle te help om hierdie droom te vervul, word genooi om aansoek te doen. Klik hier vir meer [...]

Seeking for Hope online webinar

The Department of Practical Theology and Missiology of the Faculty of Theology at Stellenbosch University is hosting a free online webinar on Wednesday 26 May. Between trust and justice: Seeking for Hope examines how trust and justice are fundamental concepts for meaningful and responsible dialogue. Click here to register.  Sponsored data bundles are available for students. Please indicate on [...]

Vakatures: 2 April 2021

Voltydse leraar, Saron Die kerkraad en gemeente van die VGKSA gemeente Saron maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë kerk bekend. Die ideale kandidaat is ‘n persoon wat na aan die Here lewe, ‘n  Skrifgetroue prediker en iemand wat goed in spanverband kan werk. Aansoeke sluit [...]

Vakatures: 26 Maart 2021

Maatskaplike werker: Somerset-Wes NG Kerk Helderberg in Somerset-Wes is op soek na ‘n gekwalifiseerde maatskaplike werker met minstens 5 jaar ervaring om hierdie pos te vul. Rekenaarvaardighede en vermoë om in spanverband te werk, is vereistes. Kennis en ervaring as ʼn kerklike maatskaplike werker sal ʼn voordeel wees. Aansoeke sluit 6 April. Leer meer oor [...]

Vakatures: 19 Maart 2021

Finansiële beampte: Stellenbosch Die NG Kerk Stellenbosch-Welgelegen het 'n vakature vir 'n finansiële beampte. Posvereistes sluit rekenkundige opleiding en toepaslike ervaring in Baie goeie rekenaarvaardighede sal ook as aanbeveling dien. Klik hier vir meer vereistes en volledige uiteensetting van pligte. Aansoeke sluit 24 Maart. Kommunikasiebeampte: Heidelberg  Die NG Kerk Heidelberg adverteer 'n halfdagpos vir 'n kommunikasiebeampte. Die suksesvolle   kandidaat sal verantwoordelik wees [...]

Kortlys vir Andrew Murray-prysfonds aangekondig

Die kortlyste van die Andrew Murray-prysfonds se pryse vir 2021 is pas bekend gemaak. Vanjaar sien die 43ste bestaansjaar vir die kompetisie wat in 1978 met Andrew Murray se 150ste geboortejaarherdenking geloods is. Die wenners word in April aangekondig. Die publikasies verskyn in alfabetiese volgorde. 1 Andrew Murray-prys vir teologiese publikasies in Afrikaans Hoop, heling [...]

Geloofsreis vir predikante

Die Sentrum vir Geloofsvorming bied die Geloofsreis 1 retraite vanaf 12-15 April by Sonder Einde in Greyton aan. Die Geloofsreis-kursus het 'n aanvanklike kurrikulum van drie jaar, waartydens predikante op 'n 4-dag retraite gaan om begelei te word om op verskeie vlakke te groei. Van die kernaspekte kyk na die herontdekking van Jesus Christus, dissipelskap [...]

Fasiliteerdersopleiding deur Diaconia en CABSA

      Diaconia in samewerking met die Gesamentlike Vigstaakgroep en CABSA, nooi graag predikante na die volgende Kerke, Kanale van Hoop fasiliteerderskursus. Die opleiding vind plaas op 29 - 31 Maart en 3 - 5 Mei by die Stillebosch retraite op die plaas Anathoth buite Stellenbosch plaas. 30 VBO-punte kan verdien word. Aneleh Fourie van CABSA skryf: [...]

Vakatures: 12 Maart 2021

Voltydse leraarspos: Parow-Panorama NG Kerk Parow-Panorama het tans 'n vakature vir 'n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk van Suid-Afrika met uitgebreide ondervinding van alle areas/aspekte van die bedieningsveld. Die ideale kandidaat moet in staat wees om met 'n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk. Hierdie Skrifgetroue en geïnspireerde prediker moet ook 'n gemaklike [...]