NG La Rochelle: spesiale eredienste 15 September 2019 m.b.t. geweld

Wouter Olivier van NG La Rochelle skryf soos volg:    Ons land Suid Afrika en sy mense is stukkend. La Rochelle gemeente het op versoek van die Algemene Sinode, asook die Sinode van Wes-Kaapland, op Sondag 15 September beide eredienste ingerig om in gebed voor God te kan verenig. Spesiale momente is in die eredienste [...]

VGK Vryburg: Vakante leraarspos

VGK GEMEENTE VRYBURG Navrae kan gerig word aan: Konsulent:     Ds. M.G. Betha 082 471 5843 mgbetha@live.co.za Scriba:            Br. J.G. Hoorne 084 257 9484 colindaprimary@truevb.co.za  

Evelyn Parker interview at UWC 2 October 2019

OMGEE SOOS BLOMME IN DIE DROOGTE – OORWEEG SPESIALE KOLLEKTE

Foto onlangs by NG Nuwerus geneem – Karlien Becker Nadat Diaconia twee weke gelede gemeentes gevra het om aan te dui as hulle wil uitreik na gemeenskappe in droogtegeteisterde gebiede, het 26 gemeentes alreeds aangemeld! Terselfdertyd is daar 23 gemeentes wat aangedui het dat hulle ’n uitreik sal verwelkom. Nuwerus is een van [...]

NG Vasco: Lentemark 26 Sep. – 5 Okt.

Eljada Nasorg, Oudtshoorn: Stafverpleegster en geregistreerde verpleegkundige

Stafverpleegster: Klik hier om die advertensie in PDF af te laai. Geregistreerde verpleegkundige:  Klik hier om die advertensie in PDF af te laai.

Badisa Elsiesrivier: Maatskaplike werker

Klik hier om die advertensie in PDF af te laai.   

Stilbaai Bejaardesorg: Bestuurder

Constant en Marietjie van der Merwe groet NG Strand-Noord

Ten opsigte van hulle weggaan by die NG Gemeente Strand-Noord, skryf Constant soos volg: "Die bekende spreuk van Charles Spurgeon was dat hy een van 'God's spoilt children' is. Ek en Marietjie voel presies dieselfde. Ons was bevoorreg om in twee fantastiese gemeentes, nl.  Pofadder en Strand-Noord, te kon werk. Die liefde en ondersteuning wat [...]

CLF Nuusbrief September 2019

Klik hier om die nuusbrief in PDF-formaat af te laai.