Protokol en riglyne vir aanlynvergaderings

Gedurende grendeltyd gaan die lewe en selfs vergaderings voort. Ons word daagliks uitgedaag om ander effektiewe maniere te vind om tydens die inperking te kommunikeer; meestal digitaal en virtueel. Die Sinodale Taakspan vir Kommunikasie het 'n protokol saamgestel vir aanlynvergaderings, wat dalk van hulp kan wees. Klik hier om dit af te laai.  Daar is [...]

Waarop moet ons nou fokus?

Die Sentrum vir Publieke Getuienis se taakspan het onlangs vergader om die werksaamhede van die sentrum in die lig van radikale veranderinge in ons konteks onder die vergrootglas te plaas. Dit het tot ‘n indiepte bespreking van ons huidige konteks gelei. Die feit dat ons uit verteenwoordigers van die NGK én die VGK bestaan, verruim [...]

BADISA: Geregistreerde verpleegster/stafverpleegster – Huis Groeneweide, Darling

Huis Groeneweide in Darling adverteer tans vir 'n geregistreerde verpleegster/stafverpleegster. Die geskikte kandidaat moet by SARV geregistreer wees. Lees verdere posvereistes hier. Aansoeke sluit op 31 Mei.

Call for papers by the Gender Unit of the Faculty of Theology

The Gender Unit of the Faculty of Theology of the Stellenbosch University in conjunction with the Institut für Alttestamentliche Wissenschaft at the Faculty of Theology, Leipzig University, invite papers that consider the language of perversion in the Hebrew Bible for a conference to be held on 18 to 20 March 2020. Click here for more [...]

Parow-Welgelegen: geboue- en terreinopsiener (koster)

NG Gemeente Parow-Welgelegen benodig die dienste van 'n koster.  Die ideale kandidaat moet onder andere die terrein, geboue en toerusting, skoonmaakdiens, algemene herstelwerk en funksievoorbereiding oorsien.  Kliek hier vir volledige posbeskrywing.

BADISA vakatures

Badisa adverteer tans etlike vakatures.  Kliek onder vir die onderskeie posbeskrywings, diensvereistes, sluitingsdatums vir aansoeke en kontakbesonderhede. Huis van Heerde/Huis Andrew Murray: Bestuurder Aansoeke word ingewag van 'n dinamiese leier en innoverende bestuurder wat 'n goeie begrip het vir die behoeftes van getraumatiseerde kinders en jeugdiges. Lees meer hier. Huis van Heerde, Moorreesburg: Bestuurder Vakkundige [...]

Wat om te verwag in 2020?

  Braam Hanekom van die Sentrum vir Publieke Getuienis skryf oor vyf dinge wat ons vanjaar te wagte kan wees. Lees hier meer oor hoe lae ekonomiese groei, die ANC, interne spanning en plaaslike regerings, minder geduld, klimaat en die toenemende druk op kerke ons in 2020 kan beïnvloed.

Huis van Heerde, Moorreesburg: Bestuurder vakkundige dienste _Des. 19

Huis van Heerde Kinder- en Jeugsorgsentrum, 'n program van Badisa op Moorreesburg, beskik oor die volgende vakature: Bestuurder vakkundige dienste. Klik hier om die advertensie in PDF af te laai.  

Administratiewe beampte/boekhouer by Rogelim Monte Rosa, Tuine _Des 19

Toevlug vakatures: Geregistreerde verpleegkundige (afdelingshoof) en geregistreerde verpleegkundige Des. 2019

‘n Program van Badisa Toevlug benodig die dienste van 2 Geregistreerde Verpleegkundiges om aan te sluit by hul dinamiese multidissiplinêre span. Persone wat ’n verskil wil maak, passievol is oor die afhanklike en wat hulle verder wil bekwaam in die veld van substansgebruik is welkom om aansoek te doen.   Pos 1:             Geregistreerde Verpleegkundige:  [...]