Dié brande moet ons nuut laat dink – Braam Hanekom

Die brande in die Overberg die afgelope weke het ons opnuut tot stilstand geruk. Braam Hanekom van die Sentrum vir Publieke Getuienis was daar en dink saam oor die pad vorentoe. Suid-Afrika is die afgelope dae vir die soveelste keer getref deur ‘n reeks brande wat mense verslae, getraumatiseerd en in rou gedompel het as [...]

Brightstar persoonlike en leierskapsontwikkeling

Gemeentes, skole,  maatskaplike werkers, werkgewers, huwelikspare, jong mense en nog meer- hierdie SETA geakrediteerde program is ‘n uitstekende manier om in julleself te belê! Die terugvoer is oorweldigend positief. Dit verryk lewens. Dit is vars en anders! Kom verryk jou denke, emosionele intelligensie en algemene optrede! -VBO punte vir predikante -CPD punte vir maatskaplike werkers [...]

Huweliks- en verhoudingsbediening

Huweliksvoorbereidingsklasse - ‘n Inisiatief van die Ring van Durbanville   - almal welkom!   Die doel van die huweliks- en verhoudingbediening is om leraars by te staan met huwelikskategese, huweliksvoorbereiding en huweliksverrykingsprogramme vir persone wat gaan trou. Paartjies wat huweliksvoorbereiding wil deurloop kan Francois Swart vir meer inligting kontak: 082 781 6854. Paartjies kan kies of hulle indiwidueel as ‘n [...]

NG Gemeente Melkbosstrand – vakature vir ‘n voltydse leraar

GEMEENTEPROFIEL Die NG Gemeente Melkbosstrand is ‘n kultureel en spiritueel gediversifiseerde plattelandse gemeente met ongeveer 1 350 belydende- en 374 dooplidmate. Die gemeente is in 1983 gestig en vorm deel van ‘n dinamiese kusgemeenskap wat ongeveer 30 km vanaf die middestad van Kaapstad geleë is.  Die gemeente vorm deel van die Ring van Kaapstad en [...]

Die Overberg-brande dwing ons om dieper vrae te vra – Braam Hanekom

Terwyl ek verlede naweek deur Bettysbaai se verskroeide aarde ry, hoor ek skielik ’n bobbejaan uit die swartverbrande berg kerm. Eers dog ek ek verbeel my, maar dit was aanhoudend. Bobbejane is vir baie ’n pes, maar toe wou ek saam huil. Ek het gewonder waar die ander diere van die Kogelberg is. Oor die [...]

VBO-kursus – Egskeidingsherstelkursus: Opleidingsgeleentheid 5 – 7 Februarie 2019

  Die kursus is gerig op predikante wat ʼn groepgebaseerde enkelgroep vir geskeide persone in hulle gemeentes  wil vestig. Dit is ook gerig op predikante wat hulleself met pastorale vaardighede wil opskerp in die hantering van geskeide lidmate. Die volgende temas word hanteer: DAG 1:    Teologiese besinning: Die etiese hantering van egskeiding DAG 2:   Saam [...]

VBO-kursus – Missionaliteit as Entrepreneurskap vir die kerk in konteks: Praktiese uitleef van geloof 5 – 7 Februarie 2019

  Die tafel is gedek! Ons leef in ʼn tyd van groot uitdagings en geleenthede wat opwindend is vir gelowiges. Persoonlike en geloofsgroei is gewaarborg vir die gelowige wat die terrein betree van betrokkenheid in die ontwikkeling van entrepreneurskap. Dit bring ʼn nabyheid mee aan die praktyk van Christen wees dat mens voel asof jy [...]

Badisa Toevlug-sentrum: vakatures vir verpleegkundiges

‘n Program van Badisa Pos 1:             Hoof geregistreerde Verpleegkundige Pos 2:             Geregistreerde Verpleegkundige (Dag/nagskof) Vereistes: Pos 1 en Pos 2 Diploma/Graad in Verpleging Registrasie as Geregistreerde Verpleegkundige by SARV Kode 08 rybewys Rekenaarvaardigheid Kennis van die veld middelafhanklikheid Bereid om Roepdienste te neem Vermoë om binne ’n multi dissiplinêre span te werk Moet [...]

NG Kerk Melmoth, KZN: Vakature – Vastetermynpos vir drie jaar

Sluitingsdatum: 18 Januarie 2019. Die kerkraad van die NG Gemeente Melmoth wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos. Gemeenteprofiel: Melmoth-gemeente is ’n klein plattelandse gemeente in Zululand in KwaZulu-Natal. Die gemeente skep hierdie pos in samewerking met die VGKSA se Zisize-Versorgingsentrum vir Gestremdes en die Dingaanstat Trust. Leraarprofiel: Proponente of predikante wat alreeds [...]

Kersboodskap 2018: Nelis Janse van Rensburg – “Hy kom ons tegemoet!”

Hy kom ons tegemoet! Die Duitse teoloog Jürgen Moltmann onderskei tussen twee moontlike maniere van praat oor die toekoms. Futurum: futurum is die tyd wat bloot op die hede volg. In die toekoms lê Kersfees en Nuwejaar. Jy kan dit op die kalender vind. Maar dan is daar ook ’n ander tydsbegrip, nl. Adventus. Hiervolgens [...]