“Die een ding wat in my gedagtes uitstaan in die tyd van my bediening is die mense.

Virginia-Wes, in die Vrystaatse Goudveld het ons omarm en verwelkom, ook my gesin ná ek met Annemaré getroud is. Ons drie dogters, Margareet, Nina en Annie-Liza, het ook gou in die gemeente en skool ‘n tuiste gevind. Hier het ek my eerste smaak van die bediening gehad en danksy my eerste kollega, ds. M.J. de V Delport, was dit ‘n positiewe ervaring. Ek is die Here ewig dankbaar vir die geduld, deernis en liefde waarmee hy my begelei het in die eerste jare van bediening.

In 1995 stap ons in die “stadsgemeente” in by Brackenfell-Wes. Ek onthou die gevoel van verlatenheid toe ons vanaf die Paarl se kant op die N1 Brackenfell ingery het. Ons het nie geweet wat vir ons wag nie en of ons sou inpas in die gemeente nie. Baie gou het Brackenfell-Wes ons as gesin omarm en tuis laat voel in die gemeente. Ons het beleef dat Brackenfell-Wes ‘n stadsgemeente met ‘n plattelandse hart is. Hier het ons vir 23 jaar liefde, aanvaarding en gasvryheid beleef wat kenmerkend is van die gemeente. Daar was ook moeilike en uitdagende tye, maar deurentyd het ons beleef dat daar begrip, ondersteuning en vertroue was wat ons deur sulke tye gedra het. Hierdie gemeente het enige uitdaging of tyd van beproewing met onderskeiding hanteer. Enige oproep om mense in nood by te staan word altyd met oorvloed begroet wat ‘n getuienis is van die gemeente se omgee-hart.

Ek en Annemaré groet Brackenfell-Wes met hartseer, maar ook met ‘n verwagting dat die Here ‘n mooi pad met hulle sal stap. Dankie, Brackenfell-Wes, vir die jare se koestering, ons het baie by julle geleer. Mag die genade en vrede van die Here met julle wees. Mag julle waarlik ‘n tuiste wees vir mense wat soek na hartlike liefde en gasvryheid, die draer en beskermer van die waarheid (1 Timoteus 3:15). Mag julle in hierdie uitdagende tye altyd gereed wees om te getuig van die hoop wat in julle lewe (1Petrus 3:15). Mag God julle daarin help.

Ons is nog onseker wat vir ons voorlê na die vroeë aftrede. Ons is in afwagting vir wat die Here nog met ons in gedagte het en ons hou ons oë oop daarvoor. Vir eers gaan ons vir ‘n tydjie ‘n ruskans neem en luister na die Here se leiding. Ek beleef dat ek nog baie passie het vir die bediening en dat ons graag op een of ander manier tot diens in God se koninkryk wil wees. Ons gaan vir eers aanbly in Brackenfell.

Ons afskeidsdiens is Sondag 9 Desember om 09:00. Christo Botha (Proteahoogte)  sal namens die Ring van Brackenfell die akte van demissie oorhandig.”

Christo Klopper
2 Desember 2018

ccklopper@telkomsa.net