Die Here se planne is nie altyd vir ons so duidelik nie, tog sien ons telkens ons rol daarin. En so, nadat ‘n artikel aan ons gestuur is oor ‘n 12-jarige dogter wat passievol is vir die Here en om kinders met ‘n prentjie Bybel te seën, maak ons kontak met Shania-Lee Mayoss. Met trane in ma Thea se stem luister sy na wie CLF is en wat ons Bybelprojek-droom is. Op 27 September 2018 stel CLF ampelik vir Shania-Lee as ons “Een miljoen Bybel” projek as ambassadeur in KZN aan.

Shania-Lee is ‘n bol energie en sonder om gras onder haar voete te laat groei, plaas sy haar eerste bestelling vir Kinderbybels om aan kinders met kanker, weeskinders en by plekke van veiligheid te gaan uitdeel. Sy ontvang haar bestelling en in elke boek word ‘n persoonlike boodskap aan elke individuele kind geskryf.

Met haar nuwe CLF “Een miljoen Bybel” projek hemp deel sy Bybels aan “Reach for a dream” kinders uit, besoek sy kinderhuise en hospitale en seën sy God se kindertjies met ‘n Storieboekbybel in elkeen se eie taal.

Shania-Lee se vriende, familie, kerk en gemeenskap ondersteun haar ten volle en samel vuur en vlam geld in om nog Bybels aan kinders te kan gee.

Ons het die hulp van slegs 5 000 mense nodig wat elk net R200 skenk om by die doelwit van 100 000 kinders uit te kom.

Sal jy oorweeg om saam met ons ’n verskil te maak?

Besoek asb clf.co.za of skakel ons by 021 873 6964.