Die Christelike Lektuurfonds berig dat die Pinksterreeks vir 2020 voorberei is te midde van die ontstellende gebeure rondom die Korona-virus. Ons is almal skielik in groot onsekerheid gedompel; al waarvan ons skynbaar seker kan wees is dat ons wêreld dramaties aan die verander is – en dalk ook permanent so! Wat dit alles vir ons inhou, weet ons nog nie. Maar ons besef skielik weer ons gedeelde broosheid en gedeelde mens-wees. Ons voel aan dat ook ons as Christen-gelowiges, saam met al die ander mense (en die natuur), onderwerp is aan die gebrokenheid en lyding van hierdie wêreld.  Ons ontdek weer ons diepe afhanklikheid van God, ons Skepper.

Juis in hierdie tyd van angs en onsekerheid bied die boek Openbaring egter egte en diepe troos. Dis asof die boek juis vir ‘n tyd soos hierdie geskryf is. Dit herinner ons aan ons Vader wat op die troon sit, aan Christus wat tussen die kandelare (gemeentes) beweeg en die Heilige Gees wat alles nuut maak. Dit teken beelde van die nuwe toekoms, van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom. God beloof dit. Daarom gee dit vaste hoop. En dit nooi ons uit – God maak nuwe deure vir ons oop – om met geloofsmoed en entoesiasme, as individue en gemeentes, meegeneem te word in God se sending na die wêreld.

Dr. Coenie Burger het die reeks uitmuntend, en met ‘n deurleefde en gegronde teologiese aanvoeling geskryf. Die preke is bedoel vir Pinkster, maar daar is ook talle ander kreatiewe maniere waarop leraars en gemeentes dit kan gebruik. Die reeks sal ook in Engels verskyn.

Saam met die reeks verskyn daar DV teen die einde van April ‘n nuwe boek van Dr Coenie Burger: Oop deure – wat Openbaring ons oor die kerk se lewe en roeping leer.

 

Die Pinksterreeks kan is aflaaibaar op CLF se webtuiste onder “Resources – Week of Prayer / Pentecost”.  Vir die PDF weergawe, klik hier.  Die boek kan bestel word by www.clf.co.za of order@clf.co.za  of bel: +27 (0)21 873 6964.