Van die NG Algemene Sinode ontvang ons kennis dat Sondag 2 September 2018 geoormerk word as dankdag vir reën. Gemeentes en ander belanghebbendes word versoek om hierdie datum asb. waar moontlik in hul kwartaalprogram op te neem.

Aangesien daar dele van ons land is waar die droogte steeds voortduur, vra ons ook voorbidding hiervoor, sowel as vir die gepaardgaande werksverlies en verminderde produksie.

Ons dink onder meer aan die westelike deel van die Oos-Kaap, wat steeds in ‘n erge droogte vasgevang is.

Hieroor skryf Danie Mouton (Direkteur Sinode Oos-Kaapland) op 6 Julie soos volg: “Damme wat water aan landbou in die vrugbare Kouga-omgewing gee, is dolleeg. Dit beteken werksverlies en verminderde produksie. Hierdie damme verskaf ook water aan Port Elizabeth, Humansdorp, Jeffreysbaai en ander. Die gesamentlike vlak is tans minder as 20%.

Werksverliese op plase (veral groente- en vrugteboere) raak natuurlik ongeskoolde werkers die meeste.

Terwyl hierdie gebied grotendeels winterreënval kry, was April, Mei en Junie van die droogste maande in die geskiedenis.

Hou ons dus in julle gebede – en bid vir reën. Intussen dank ons die Here saam met julle vir die plekke waar dit wel so oorvloedig begin reën het.”