Klein gemeentetjies – diep spore van omgee

Ds Bonganjalo Mbenenge was die gasspreker by Diaconia se jaarvergadering wat op 4 September by die VGK Hugenoot in die Paarl plaasgevind het. “Ons kan nie aan barmhartigheid net as ’n reaksie op die onmiddellike nood dink nie,” sê hy en verduidelik dan dat om kos en klere te gee, net die behandeling van simptome is. Sy gemeentetjie van 150 vroue en 30 mans, meestal huiswerkers en arbeiders, benader barmhartigheid uit vier hoeke: die onmiddellike nood; transformasie; enterpreneurskap; en verantwoordbaarheid. Sy kerkbegrip in die algemeen is verfrissend. “Ons is hier vir die gemeenskap, nie vir onsself nie. Barmhartigheid is iets wat van binne af na buite uitgeleef word.”

Die VGK Thembalethu woeker tans met die ontwikkeling van 10 wooneenhede wat ’n standhoudende inkomste vir die gemeente sal verseker, asook die ontwikkeling van ’n inisiatief om sonpanele te monteer en daardeur werk te skep. Hulle wil gemeentes aanmoedig om hul koolstof voetspoor te verklein. Meer volledige aantekeninge oor sy aanbieding kan by diaconia@kaapkerk.co.za aangevra word.

Hier is enkele aanhalings uit ds Mbenenge se aanbieding: “Food should not be used as a tool to persuade, but instead to bring humanity and dignity.” “The constant provision of basic needs perpetuates dependency and the objectification of those on the receiving end of such charity.” “Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life (Nelson Mandela)”.