Eugene Peterson sê in een van sy boeke dat ’n dominee nie op ’n Sondag tweedehands oor God moet praat nie. Natuurlik moet jy goeie inhoud in jou preek hê, maar dit mag nie al wees nie. Jou woorde en jou optrede moet spreek van ’n persoonlike omgang met God, sodat jy mense kan innooi in God se teenwoordigheid en nie bloot daarna verwys nie.

Foto: Neil Büchner

Elna Mouton (afgetrede dekaan van die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch en kapelmeester van die pasgestigte Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington) praat in sulke taal oor die sentrum dat dit duidelik is dat dit ’n plek is waar ’n dominee eerstehands met God te make kan kry.

Dan gaan sy verder en maak dit duidelik dat die sentrum nie net vir dominees is nie. Inteendeel. Die sentrum is juis ’n plek waar alle gelowiges stilte en afsondering kan kom soek om hulle sin vir God se teenwoordigheid te herstel en te versterk. Daar is beskermde ruimtes waar mense ongesteurd op hulle eie stil kan wees, maar ook plekke vir groepe om saam in God se teenwoordigheid te kan verkeer. Daar is ’n dagritme waar alle groepe en individue op die terrein drie maal per dag saamkom in die kapel om hulle gesigte na God te draai.

Hierdie sentrum is die antwoord op ’n behoefte wat al lankal in die harte van baie lidmate en dominees lê. Die harwar en en eise van ons daaglikse lewe veroorsaak in ons almal se lewens dat ons sukkel om ons aandag op God te hou. Hier is nou ’n plek, ’n stukkie heilige grond, waar ons weer in kontak kan kom met die heel belangrikste Werklikheid in ons lewens.

Breda Ludik
NG Helderberg